GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları
Yeni medya Anasanat Dalı Yeni Medya Yüksek Lisans Programı’nda bir yandan Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım, İletişim ve Sosyal Bilimlerle ilgili fakültelere akademisyen yetiştirilirken diğer yandan çağdaş sanat piyasası, kültür piyasası, sinema, televizyon, reklam ve internet sektörüne dönük sanatçı-uygulayıcı yetiştirilecektir.