GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
2013 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde kurulan Program görsel sanatların, çağdaş sanatın ve kitle iletişiminin ''geleceğe dönük'' öncü unsurları olan yeni medyayı, video sanatını ve bu sanatların biçimsel, içeriksel ve tarihsel bağlamda kurucu unsuru olan sinema sanatını disiplinlerarası bir yaklaşım ile eğitim vermeyi amaçlamaktadırProgram; yeni medya sanatları, sinema sanatı, internet sanatı ve video sanatı alanlarını kapsamaktadır. Teknoloji, dijital sinema, yeni medya, dijital platformlar ve internet gibi alanlarla yakından ilişkilidir. İletişim bilimleri, kültürel çalışmalar, sanat tarihi, sosyoloji ve felsefe gibi bilim dalları ile etkileşimlidir.


Dört dönem süren yüksek lisans programına başlamadan öncebir yüksek lisans giriş sınavını başarıyla tamamlamak gereklidir.