GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları

Toplam yirmi bir (21) krediden az olmamak üzere, açılan dersler ve tez çalışmasından başarılı olmak gerekmektedir.