GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kuramsal bilgileri kavrar.
- Bilgi güvenliği mühendisliği alanı ile ilgili farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemleri tanımlar.
- Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kavradığı bilgileri uygular ve yeni çözümler geliştirir.
- Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemlere, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak kalite ve standartlar ışığında çözümler geliştirir.
- Bilgi güvenliği mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması ve analizi için gerekli yöntemleri bilir ve uygular.
- Bilgi güvenliği mühendisliği alanı ile ilgili farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.
- Bilgi güvenliği mühendisliğinde karşılaştığı yeni problemleri sorumluluk alarak çözer.
- Bilime yenilik getirerek, yeni yaklaşım geliştirerek veya bilinen bir yaklaşımı yeni bir alana uygulayarak katma değer oluşturur ve ülke sanayisine, topluma ve insanlığa fayda sağlar.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemlere, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak kalite ve standartlar ışığında çözümler geliştirir.
- Bilgi güvenliği mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması ve analizi için gerekli yöntemleri bilir ve uygular.
- Bilgi güvenliği mühendisliğinde karşılaştığı yeni problemleri sorumluluk alarak çözer.
- Çalışmalarını bilimsel etik kuralları ve hukuk çerçevesinde yürütür.
Öğrenme Yetkinliği
- Bilgi güvenliği mühendisliği alanında kuramsal bilgileri kavrar.
- Bilgi güvenliği mühendisliği alanı ile ilgili farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.
- Eğitimin hayat boyu olduğunu bilir ve gereğini yerine getirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Bilgi güvenliği mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması ve analizi için gerekli yöntemleri bilir ve uygular.
- Çalışmalarında elde ettiği bilgi ve bulguları bilimsel çerçevede değerlendirir, bilimsel makale / rapor haline getirerek sunar.
- Sahip olduğu bilgi birikimini ve deneyimi toplumla etkin biçimde paylaşarak bilgi güvenliği farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunur.
Alana Özgü Yetkinlik
- Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemleri tanımlar.
- Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip eder.
- Bilgi güvenliği mühendisliği alanındaki problemlere, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak kalite ve standartlar ışığında çözümler geliştirir.
- Bilgi güvenliği mühendisliğinde karşılaştığı yeni problemleri sorumluluk alarak çözer.