GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
Havacılık başta olmak üzere, savunma sanayii, ağır sanayii, kimya sanayii, enerji, haberleşme, taşıma ve diğer sektörlerin ihtiyaç duyduğu üstün performanslı ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi, ilerleyen teknoloji ve günümüzdeki pazar şartlarının kaçınılmaz gereğidir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bu tür ihtiyaçlara cevap verebilen üstün malzemeleri geliştirmiş ve ilerleyen teknoloji ile birlikte daha üstün olanları geliştirmeyi hedeflemektedir.Tezli yüksek lisans programı toplam 7 ders, seminer dersi ve tez çalışmasında oluşmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programında ise en az 10 ders alınması zorunludur. Dersler 3 krediden oluşmaktadır.