GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları
İleri Teknolojiler Bölümü mezunları üniversitelerin akademik kadrolarının yanı sıra, kamuda veya özel sektörde istihdam edilebilirler.