GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Alanındaki ileri düzeydeki problemleri tanımlamak ve çözümleyebilmek için gerekli bilgiyi kavrama ve kullanma becerisi.
- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve öğretebilme becerisi.
- Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili bilgilere erişme ve sürekli yenileme becerisi.
- Alanındaki bilgi, beceri ve deneyimlerini disiplinlerarası uygulamalara aktarabilme becerisi.
- Bilimsel çalışmalarda değerlendirme, veri analizi yapma ve sonuçları yazılı/sözlü sunma becerisi.
- Toplum ve endüstrinin gereksinimlerine göre, literatüre katkı sağlayabilecek araştırma konularını belirleyebilme becerisi.
- Bilimsel bir çalışma için amaç ve hedef belirleme, yol haritası oluşturma, planlı çalışma becerisi.
- Araştırma bulgularını teknolojik uygulamada ve/veya bilimsel araştırma konularını yönlendirmede kullanabilme becerisi
- Araştırma yürütülmesinde ve bulgularının yayılımında hukuki hakların farkındalığı.
- Disiplin içi takımlarda etkin çalışabilme ve bu tür takımlarda liderlik yapabilme becerisi
- Literatüre katkı sağlayacak özgün çalışma yapabilme becerisi.
- Bilime yenilik getirme, bilinen yöntemi yeni bir alana uygulama becerisi.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Alanındaki ileri düzeydeki problemleri tanımlamak ve çözümleyebilmek için gerekli bilgiyi kavrama ve kullanma becerisi.
- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve öğretebilme becerisi.
- Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili bilgilere erişme ve sürekli yenileme becerisi.
- Alanındaki bilgi, beceri ve deneyimlerini disiplinlerarası uygulamalara aktarabilme becerisi.
- Toplum ve endüstrinin gereksinimlerine göre, literatüre katkı sağlayabilecek araştırma konularını belirleyebilme becerisi.
- Araştırma bulgularını teknolojik uygulamada ve/veya bilimsel araştırma konularını yönlendirmede kullanabilme becerisi
- Disiplin içi takımlarda etkin çalışabilme ve bu tür takımlarda liderlik yapabilme becerisi
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Alanındaki ileri düzeydeki problemleri tanımlamak ve çözümleyebilmek için gerekli bilgiyi kavrama ve kullanma becerisi.
- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve öğretebilme becerisi.
- Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili bilgilere erişme ve sürekli yenileme becerisi.
- Toplum ve endüstrinin gereksinimlerine göre, literatüre katkı sağlayabilecek araştırma konularını belirleyebilme becerisi.
- Araştırma yürütülmesinde ve bulgularının yayılımında hukuki hakların farkındalığı.
- Disiplin içi takımlarda etkin çalışabilme ve bu tür takımlarda liderlik yapabilme becerisi
- Literatüre katkı sağlayacak özgün çalışma yapabilme becerisi.
- Ulusal proje önerisi sunma ve çalışmaları tasarlama becerisi.
Öğrenme Yetkinliği
- Alanındaki ileri düzeydeki problemleri tanımlamak ve çözümleyebilmek için gerekli bilgiyi kavrama ve kullanma becerisi.
- Alanındaki bilgi, beceri ve deneyimlerini disiplinlerarası uygulamalara aktarabilme becerisi.
- Bilimsel çalışmalarda değerlendirme, veri analizi yapma ve sonuçları yazılı/sözlü sunma becerisi.
- Bilimsel bir çalışma için amaç ve hedef belirleme, yol haritası oluşturma, planlı çalışma becerisi.
- Araştırma yürütülmesinde ve bulgularının yayılımında hukuki hakların farkındalığı.
- Disiplin içi takımlarda etkin çalışabilme ve bu tür takımlarda liderlik yapabilme becerisi
- Ulusal proje önerisi sunma ve çalışmaları tasarlama becerisi.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Ulusal proje önerisi sunma ve çalışmaları tasarlama becerisi.
Alana Özgü Yetkinlik
- Ulusal proje önerisi sunma ve çalışmaları tasarlama becerisi.