GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
İleri Teknolojiler Anabilim Dalının misyonu yeni ürün ve proses tasarımına katkı sağlayacak malzemelerin üretimine, şekillendirilmesine ve korunmasına yönelik teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası diğer araştırma merkezleri arasında bilimsel ve teknik bilgi değişimini sağlamaktır. Bu programın vizyonu uluslararası düzeyde günümüzün ve geleceğin şekillendirilmesine temel oluşturacak bilgileri üreten ve bu bilgileri toplumun faydasına sunan bir bilim ve teknoloji merkezi olmaktır.