GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
  
   İleri Teknolojiler Anabilim Dalı yüksek lisans programını tamamlamak için en az 21 kredilik ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması buna ek olarak kredisiz seminer dersini almakla zorunludur.Yüksek lisans sınavları, 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40''''''''ı ile yarı yıl sonu veya yıl sonu sınav notunun %60''''''''ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta bu notun en az 70, harf başarı notunun CC olması gerekir.Mezuniyet için genel not ortalamasının yüksek lisansta en az 2.00/4.00 olması gerekir.