GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Eğitim Teknolojisi ile ilgili temel kavram ve kuramsal temelleri kavrar.
- Dinamik bir alan olan eğitimin etkilendiği temel disiplinlerle ilişkisini kurarak farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri alanında kazandığı bilgilerle bütünleştirir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Bireylerin eğitim teknolojisine ilişkin öğrenme ihtiyaçlarını belirler.
- Eğitim teknolojisi alanındaki uygulamalara ve öğrenme öğretme ortamlarına yönelik yaratıcı, özgün ve yenilikçi, teknoloji destekli öğretim materyalleri tasarlar.
- Etkili metin tasarımı, mesaj tasarımı ve öğretimsel görsel mesajları yorumlamada gerekli ilke ve kuralları uygular.
- Bilişim ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri, yenilikleri izleyerek alandaki kuramsal ve uygulamalı çalışmalarda, mesleki ve akademik yaşantıda kullanır.
- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
- Alanda belirlenen güncel sorunlara yönelik uygun stratejilerden yararlanarak, yeni araştırmalar ve projeler tasarlar.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Eğitim teknolojisi alanındaki uygulamalara ve öğrenme öğretme ortamlarına yönelik yaratıcı, özgün ve yenilikçi, teknoloji destekli öğretim materyalleri tasarlar.
- Öğretim tasarımında, bilimsel verilere ve bireysel farklılıklara uygun öğrenme öğretme ortamları düzenleyerek, kaynakları etkin bir biçimde yönetir.
- Alana yönelik çalışmalarda, bilimsel araştırma sistematiğine uygun, veri ve tekniklerinden yararlanır.
- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
- Alanda çalışmalarda etik değerleri dikkate alır.
Öğrenme Yetkinliği
- Bireylerin eğitim teknolojisine ilişkin öğrenme ihtiyaçlarını belirler.
- Öğretim tasarımında, bilimsel verilere ve bireysel farklılıklara uygun öğrenme öğretme ortamları düzenleyerek, kaynakları etkin bir biçimde yönetir.
- Zengin bir öğrenme öğretme ortamı oluşturmak için insan gücü ve insan gücü dışı kaynakları verimli ve etkin olarak kullanır.
- Bilişim ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri, yenilikleri izleyerek alandaki kuramsal ve uygulamalı çalışmalarda, mesleki ve akademik yaşantıda kullanır.
- Alana yönelik çalışmalarda, bilimsel araştırma sistematiğine uygun, veri ve tekniklerinden yararlanır.
- Yabancı bir dili bilimsel düzeyde yapılan araştırma ve çalışmalarda etkin bir biçimde kullanır.
- Alanda belirlenen güncel sorunlara yönelik uygun stratejilerden yararlanarak, yeni araştırmalar ve projeler tasarlar.
- Alana yönelik çalışmaları eleştirel bakış açısı ile değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Alanda kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak farklı ortamlarda ve çalışmalarda; eğitim teknoloğu, öğretim tasarımcısı, teknoloji koordinatörü gibi uzmanlarla etkileşim içinde olur.
- Yabancı bir dili bilimsel düzeyde yapılan araştırma ve çalışmalarda etkin bir biçimde kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
- Dinamik bir alan olan eğitimin etkilendiği temel disiplinlerle ilişkisini kurarak farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri alanında kazandığı bilgilerle bütünleştirir.
- Alanda belirlenen güncel sorunlara yönelik uygun stratejilerden yararlanarak, yeni araştırmalar ve projeler tasarlar.
- Alana yönelik çalışmaları eleştirel bakış açısı ile değerlendirir.