GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisanseğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları veyeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla EğitimProgramları ve Öğretim Bilim Dalı’nda doktora programına başvurabilirler.