GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Eğitim Teknolojisi programı, öğrenme-öğretme ortamlarında yüz yüze ve/veya çevrimiçi olarak teknolojilerin en etkili ve verimli şekilde nasıl kullanılabileceği sorusuna cevap aramaktadır. Öğrenme-öğretme ortamlarında teknoloji tabanlı ya da destekli öğretim materyallerini tasarlayıp yürütmek isteyen bireylere eğitim teknolojileri kapsamında gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.