GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Türkçe öğretiminin amaç ve hedeflerine uygun öğretim yapabilme,
- Farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrenme ve öğretmen ortamlarını zenginleştirebilme,
- Öğrencilerin öğrenmelerini farklı ölçme-değerlendirme yöntemlerini kullanarak değerlendirebilme,
- Alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları takip edebilme ve küçük araştırma projeleri yürütebilme,
- Bilimsel araştırma yöntemlerini uygulayabilme ve bu araştırmalarda kullanılan istatistik tekniklerini tartışabilme,
- Dil öğretiminde öne sürülen ve geliştirilen kuramların bilgisini tanımlayabilme ve bunların dil öğretimine katkısını yorumlayabilme,
- Teorik ve Uygulamalı dilbilim kavramlarını ve ilkelerini ayırt edebilme
- Dilbilimin temel kavramlarını, çalışma alanları, alt dalları; söz dizim, anlambilim, sesbilim, sözcükbilim kavramlarını tanıyabilme ve bunların dil öğretimi ile ilişkilendirebilme,
- Çocuk Edebiyatının gelişimi ve Türkiye’deki sorunları üzerine görüş bildirme,
- Dilbilim alanında günümüzde süregelen tartışmaları tanıyabilme ve yorumlayabilme,
- Temel dil becerilerini öğretebilme,
- Öğretmenin bireysel ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak yaklaşımları ve yöntemleri ifade edebilme,
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Türkçe öğretiminin amaç ve hedeflerine uygun öğretim yapabilme,
- Farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrenme ve öğretmen ortamlarını zenginleştirebilme,
- Öğrencilerin öğrenmelerini farklı ölçme-değerlendirme yöntemlerini kullanarak değerlendirebilme,
- Alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları takip edebilme ve küçük araştırma projeleri yürütebilme,
- Bilimsel araştırma yöntemlerini uygulayabilme ve bu araştırmalarda kullanılan istatistik tekniklerini tartışabilme,
- Dil öğretiminde öne sürülen ve geliştirilen kuramların bilgisini tanımlayabilme ve bunların dil öğretimine katkısını yorumlayabilme,
- Dilbilimin temel kavramlarını, çalışma alanları, alt dalları; söz dizim, anlambilim, sesbilim, sözcükbilim kavramlarını tanıyabilme ve bunların dil öğretimi ile ilişkilendirebilme,
- Çocuk Edebiyatının gelişimi ve Türkiye’deki sorunları üzerine görüş bildirme,
- Dilbilim alanında günümüzde süregelen tartışmaları tanıyabilme ve yorumlayabilme,
- Temel dil becerilerini öğretebilme,
- Öğretmenin bireysel ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak yaklaşımları ve yöntemleri ifade edebilme,
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Türkçe öğretiminin amaç ve hedeflerine uygun öğretim yapabilme,
- Farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrenme ve öğretmen ortamlarını zenginleştirebilme,
- Öğrencilerin öğrenmelerini farklı ölçme-değerlendirme yöntemlerini kullanarak değerlendirebilme,
- Alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları takip edebilme ve küçük araştırma projeleri yürütebilme,
- Bilimsel araştırma yöntemlerini uygulayabilme ve bu araştırmalarda kullanılan istatistik tekniklerini tartışabilme,
- Dil öğretiminde öne sürülen ve geliştirilen kuramların bilgisini tanımlayabilme ve bunların dil öğretimine katkısını yorumlayabilme,
- Dilbilimin temel kavramlarını, çalışma alanları, alt dalları; söz dizim, anlambilim, sesbilim, sözcükbilim kavramlarını tanıyabilme ve bunların dil öğretimi ile ilişkilendirebilme,
- Çocuk Edebiyatının gelişimi ve Türkiye’deki sorunları üzerine görüş bildirme,
- Dilbilim alanında günümüzde süregelen tartışmaları tanıyabilme ve yorumlayabilme,
- Temel dil becerilerini öğretebilme,
- Öğretmenin bireysel ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak yaklaşımları ve yöntemleri ifade edebilme,
Öğrenme Yetkinliği
- Türkçe öğretiminin amaç ve hedeflerine uygun öğretim yapabilme,
- Farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrenme ve öğretmen ortamlarını zenginleştirebilme,
- Öğrencilerin öğrenmelerini farklı ölçme-değerlendirme yöntemlerini kullanarak değerlendirebilme,
- Alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları takip edebilme ve küçük araştırma projeleri yürütebilme,
- Bilimsel araştırma yöntemlerini uygulayabilme ve bu araştırmalarda kullanılan istatistik tekniklerini tartışabilme,
- Dil öğretiminde öne sürülen ve geliştirilen kuramların bilgisini tanımlayabilme ve bunların dil öğretimine katkısını yorumlayabilme,
- Teorik ve Uygulamalı dilbilim kavramlarını ve ilkelerini ayırt edebilme
- Dilbilimin temel kavramlarını, çalışma alanları, alt dalları; söz dizim, anlambilim, sesbilim, sözcükbilim kavramlarını tanıyabilme ve bunların dil öğretimi ile ilişkilendirebilme,
- Çocuk Edebiyatının gelişimi ve Türkiye’deki sorunları üzerine görüş bildirme,
- Dilbilim alanında günümüzde süregelen tartışmaları tanıyabilme ve yorumlayabilme,
- Temel dil becerilerini öğretebilme,
- Öğretmenin bireysel ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak yaklaşımları ve yöntemleri ifade edebilme,
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Türkçe öğretiminin amaç ve hedeflerine uygun öğretim yapabilme,
- Farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrenme ve öğretmen ortamlarını zenginleştirebilme,
- Öğrencilerin öğrenmelerini farklı ölçme-değerlendirme yöntemlerini kullanarak değerlendirebilme,
- Alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları takip edebilme ve küçük araştırma projeleri yürütebilme,
- Bilimsel araştırma yöntemlerini uygulayabilme ve bu araştırmalarda kullanılan istatistik tekniklerini tartışabilme,
- Dil öğretiminde öne sürülen ve geliştirilen kuramların bilgisini tanımlayabilme ve bunların dil öğretimine katkısını yorumlayabilme,
- Çocuk Edebiyatının gelişimi ve Türkiye’deki sorunları üzerine görüş bildirme,
- Dilbilim alanında günümüzde süregelen tartışmaları tanıyabilme ve yorumlayabilme,
- Temel dil becerilerini öğretebilme,
- Öğretmenin bireysel ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak yaklaşımları ve yöntemleri ifade edebilme,
Alana Özgü Yetkinlik
- Türkçe öğretiminin amaç ve hedeflerine uygun öğretim yapabilme,
- Farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrenme ve öğretmen ortamlarını zenginleştirebilme,
- Öğrencilerin öğrenmelerini farklı ölçme-değerlendirme yöntemlerini kullanarak değerlendirebilme,
- Alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları takip edebilme ve küçük araştırma projeleri yürütebilme,
- Bilimsel araştırma yöntemlerini uygulayabilme ve bu araştırmalarda kullanılan istatistik tekniklerini tartışabilme,
- Dil öğretiminde öne sürülen ve geliştirilen kuramların bilgisini tanımlayabilme ve bunların dil öğretimine katkısını yorumlayabilme,
- Dilbilimin temel kavramlarını, çalışma alanları, alt dalları; söz dizim, anlambilim, sesbilim, sözcükbilim kavramlarını tanıyabilme ve bunların dil öğretimi ile ilişkilendirebilme,
- Çocuk Edebiyatının gelişimi ve Türkiye’deki sorunları üzerine görüş bildirme,
- Dilbilim alanında günümüzde süregelen tartışmaları tanıyabilme ve yorumlayabilme,
- Temel dil becerilerini öğretebilme,
- Öğretmenin bireysel ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak yaklaşımları ve yöntemleri ifade edebilme,