GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1710003- Temel Dil Becerilerinin Geliştirilmesi
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
5
5
1710004-Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1710102 -Türk Edebiyatı
5
4
4
5
4
4
4
5
4
3
5
3
1710103 -Türkçe Öğretim Tarihi
4
1
0
4
0
2
3
0
3
0
3
3
1710109 -Klasik Türk Edebiyatı Metin İncelemesi
3
2
1
3
1
3
0
0
0
0
2
4
1710110-Anlam Bilim
4
4
3
3
3
4
4
4
2
4
4
3
1710110 -Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme
4
4
3
3
0
3
3
4
0
0
4
5
1710112 -Türk Dil Bilgisinin Güncel Sorunları (Z)
4
3
1
3
2
4
3
2
0
4
3
5
1710115-Tarihi Metin İncelemeleri
2
1
0
0
0
0
3
3
0
0
2
3
1710116-Etkili İletişim
5
4
2
4
2
3
3
3
2
2
5
5
1710117-Dil Estetiği
5
5
5
5
5
5
4
3
3
3
5
5
1710204 -Seminer
3
3
0
3
0
3
0
0
0
0
3
4
1710205 -Türk Topluluklarına Türkiye Türkçesinin Öğretimi
5
5
4
5
4
5
5
5
5
2
5
5
1710208 -Tarihi Süreçte Türkçe Öğretimi (Z)
3
2
0
3
0
3
0
0
0
0
3
4
1710213 -Türkçenin Günlük Hayatta Kullanımı ve Zenginliği
4
2
0
3
0
3
2
1
0
0
4
4
1710214 -Yabancılara Türkçe Öğretiminin Temel Sorunları
4
3
2
4
0
0
0
3
0
0
4
4
1710215-Dil-Kültür Öğretiminde Yaklaşımlar
4
3
3
2
4
3
4
2
0
0
4
4
1710216-Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni ve Türkçe Öğretimi
5
5
5
4
2
4
3
3
2
3
5
4
İlişkili ders sayısı / 18 1818131711161414991818
İlişki ağırlığı 736042623557494629297074
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir