GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Türkçe Eğitimi Lisansüstü Programı, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora programlarını yürütmek üzere 1989-90 yılında kurulmuştur. Bu programın amacı; üniversitelerde Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Lisans Programlarına öğretim elemanı yetiştirmek ve programda öğrenim gören öğrencilerin akademik bilgi ve becerilerini geliştirmektir.