GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Musa YILDIZ
AKTS Koordinatörü: Arş. Gör. Dr. Murat ÖZCAN