GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- -Lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve derinleştirir
- -Alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur
- -Alanındaki bir sorunu tanımlayabilir
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- -Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar
- -Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
- -Alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler
- -Çözüm sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- -Alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler
- -Alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir
- -Uygulamada karşılaşılan karmaşık durumlarda sorumluluk alarak yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirebilir
Öğrenme Yetkinliği
- -Lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve derinleştirir
- -Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar
- -Alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur
- -Alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler
- -Alanındaki bir sorunu tanımlayabilir
- - Sorunları çözebilir
- -Çözüm sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- -Alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler
- -Uygulamada karşılaşılan karmaşık durumlarda sorumluluk alarak yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirebilir
Alana Özgü Yetkinlik
- -Lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve derinleştirir
- -Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar
- -Alanındaki bir sorunu tanımlayabilir