GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5041309-SAĞLIK BİLİŞİMİ I
3
3
4
4
4
3
3
4
4
3
5061309-SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ
3
3
4
3
4
5
3
4
4
4
5091309-BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLERİ
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
5101309-PREKLİNİK VE KLİNİK TIP BİLİMLERE GİRİŞ
1
3
3
4
3
4
3
4
3
3
5111309-CERRAHİ TIP BİLİMLERE GİRİŞ
3
3
3
3
3
5
3
3
3
2
5121309-TIPTA YAPAY ZEKA UYGULAMALARI
2
3
2
3
3
3
3
2
1
1
5131309-TIPTA KARAR VERME, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
4
4
4
4
3
5
5
4
3
3
5141309-SAĞLIK EĞİTİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5151309-VERİ MAHREMİYETİ VE GÜVENLİĞİ
4
4
2
4
2
5
3
3
4
3
5161309-SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI
4
3
3
4
4
3
3
4
3
4
5171309-SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE BİLİŞİMİ
3
3
5
3
3
2
2
2
4
3
İlişkili ders sayısı / 11 11111111111111111111
İlişki ağırlığı 35373840374235383534
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir