GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde eğitim süresi bir yıl hazırlık olmak üzere toplam beş yıldır. Lisans öğrencileri dördüncü yarıyılı tamamladıktan sonra akademik tatiller içinde toplam en az 40 iş günü staj yapmaktadırlar. Staj 20 + 20 iş günü olarak biri laboratuvar diğeri işletme stajı olmak üzere iki kısımda yapılmaktadır.