GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TAR-101-ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
TAR-102-ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-II
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
YF101A -FRANSIZCA DİLBİLGİSİ-I
4
4
3
3
4
5
4
3
3
3
4
3
4
3
3
4
YF102A -FRANSIZCA DİLBİLGİSİ-II
4
4
3
3
5
5
3
3
3
4
4
3
4
4
3
4
YF103A -FRANSIZCA OKUMA-I
4
5
4
5
3
5
3
4
3
4
5
3
3
2
3
5
YF104A -FRANSIZCA OKUMA-II
0
5
0
0
0
3
0
5
3
0
4
0
2
0
0
0
YF105A -FRANSIZCA YAZMA-I
4
4
4
3
3
5
4
5
3
3
5
2
3
3
2
5
YF106A -FRANSIZCA YAZMA-II
4
4
4
3
3
5
4
5
3
3
5
2
3
3
2
5
YF107A -FRANSIZCA SÖZLÜ İLETİŞİM-I
5
4
4
3
1
4
4
0
0
0
1
2
3
3
0
0
YF108A -FRANSIZCA SÖZLÜ İLETİŞİM-II
5
4
4
3
1
4
4
0
0
0
1
3
3
3
0
0
YF109A -FRANSIZCA SES BİLGİSİ VE YAZIM KURALLARI
3
2
1
3
4
3
0
0
3
0
1
3
3
2
0
0
YF110MB -EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
2
1
1
3
3
0
4
1
3
3
4
3
3
0
3
4
YF111MB -EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ
2
2
3
2
3
2
4
2
2
4
2
3
4
0
2
4
YF112GK -TÜRKÇE-II:SÖZLÜ ANLATIM
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
3
3
0
0
3
0
YF113GK -TÜRKÇE-I:YAZILI ANLATIM
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
3
3
0
0
3
0
YF114GK -ANTROPOLOJİYE GİRİŞ
3
4
4
3
3
4
3
4
3
3
3
4
4
3
3
4
YF201A -FRANSIZ EDEBİYATI-I
5
5
2
1
5
5
1
3
1
1
5
2
4
5
1
3
YF202A -FRANSIZ EDEBİYATI-II
5
5
2
1
5
5
1
3
1
1
5
2
4
5
1
3
YF203A -DİLBİLİMİNE GİRİŞ-I
4
4
5
4
5
3
4
5
4
3
5
4
4
5
5
3
YF204A -DİLBİLİMİNE GİRİŞ-II
4
5
4
3
5
4
5
5
4
3
5
5
4
4
4
5
YF205A -FRANSIZCA ÖĞRETİMDE YAKLAŞIMLAR-I
1
3
5
3
4
1
2
2
3
0
2
0
0
0
0
0
YF206A -FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR-II
1
3
5
3
4
1
2
2
3
0
2
0
0
0
0
0
YF207A -FRANSIZCA DİLBİLGİSİ-III
5
4
5
4
4
5
4
5
4
5
4
4
4
5
3
3
YF208A -DİL EDİNİMİ
5
5
4
3
5
5
4
5
5
5
4
5
4
4
3
3
YF209A -FRANSIZCA SÖZCÜK BİLGİSİ-I
3
3
4
3
4
1
2
3
3
3
3
1
1
3
2
2
YF210A -FRANSIZCA SÖZCÜK BİLGİSİ-II
3
3
4
3
4
1
2
3
3
3
3
1
1
3
2
2
YF211MB -ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
1
2
4
3
3
0
3
3
3
2
3
3
3
1
3
3
YF212MB -ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI
3
3
4
3
4
1
4
5
5
5
3
1
1
1
1
1
YF213GK -TÜRK EĞİTİM TARİHİ
0
0
2
2
1
1
1
1
1
1
3
1
3
2
1
4
YF214GK -BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
3
3
3
3
2
2
2
4
3
4
3
3
2
3
3
4
YF301A -ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ
5
5
5
5
2
4
5
5
5
5
4
5
4
4
5
5
YF302A -FRANSIZ KÜLTÜRÜ
4
4
5
4
4
5
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
YF303A -ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-I
4
4
5
3
5
4
5
5
4
4
3
1
3
3
3
5
YF304A -ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II
4
4
5
3
5
4
5
5
4
4
3
1
3
3
3
5
YF305A -FRANSIZCA-TÜRKÇE ÇEVİRİ
5
4
3
0
0
5
3
4
0
5
5
0
4
5
0
0
YF306A -TÜRKÇE-FRANSIZCA ÇEVİRİ
4
0
0
0
0
4
3
5
4
0
4
0
4
5
0
0
YF307A -FRANSIZCA EDEBİ METİN İNCELEMESİ
5
5
2
1
5
5
1
3
1
1
5
2
4
5
1
3
YF308A -ROMAN-ÖYKÜ ÇÖZÜMLEMESİ
5
5
1
1
5
5
5
4
1
1
5
2
4
5
1
3
YF309MB -SINIF YÖNETİMİ
2
0
3
2
3
2
3
3
3
4
3
4
3
4
3
3
YF310MB -ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
0
0
1
4
1
1
1
3
2
2
3
3
3
2
2
2
YF314GK -BİLİM TARİHİ
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
2
4
0
0
4
4
YF315A -İKİNCİ YABANCI DİL-I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
0
2
2
YF316A -İKİNCİ YABANCI DİL-II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
3
3
YF317MB-SEÇMELİ (ERASMUS STAJI)
5
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
YF321GK-SEÇMELİ (TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI)
3
3
3
3
1
1
5
5
5
5
3
4
1
1
5
5
YF323GK-EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
3
1
1
3
3
YF403A -ÖZEL ALAN FRANSIZCASI
5
5
5
1
5
4
5
3
5
4
5
4
3
5
4
1
YF404MB -ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
4
4
5
5
5
4
5
5
5
4
3
3
3
3
3
4
YF405MB -OKUL DENEYİMİ
4
4
4
5
5
3
5
5
5
5
4
2
3
3
3
5
YF406MB -TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
0
0
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
3
2
3
4
YF407MB -REHBERLİK
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
3
3
YF409A -İKİNCİ YABANCI DİL-III
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
0
0
2
3
YF410GK -SEÇMELİ (FRANSIZCA SINAV HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
4
3
YF411GK -ETKİLİ İLETİŞİM
4
4
3
1
3
4
2
3
3
3
3
2
2
3
3
3
YF412GK -SEÇMELİ (DİL SEMİNERİ)
3
2
0
0
0
3
0
0
2
0
1
1
1
2
0
0
YF413A -SEÇMELİ-I (ÇEVİRİ-I FRANSIZCADAN TÜRKÇEYE ÇEVİRİ)
3
3
3
3
4
3
4
2
3
3
2
3
2
3
3
2
YF415A -SEÇMELİ-I (İLERİ DİL BİLGİSİ)
5
4
4
3
4
5
3
5
5
3
4
3
4
4
4
3
YF417A -SEÇMELİ-I (YAZILI ANLATIM)
5
4
3
1
4
4
4
4
3
1
3
3
3
3
0
3
YF420MB -SEÇMELİ (TÜRKİYEDE FRANSIZCA EĞİTİMİNİN TARİHİ)
4
0
0
0
0
0
5
5
4
0
5
0
4
4
0
5
YF422MB -SEÇMELİ (FRANSIZA GRAMERİNİN TARİHİ)
3
4
0
0
0
2
0
3
4
0
0
1
0
1
0
0
YF430A -SEÇMELİ-II (ÇEVİRİ-II TÜRKÇEDEN FRANSIZCAYA ÇEVİRİ)
4
0
0
0
0
5
0
5
2
0
4
0
4
5
0
0
YF432A -SEÇMELİ-II (FRANSIZCA İLERİ YAZMA TEKNİKLERİ)
4
4
4
3
4
4
4
3
3
2
4
3
4
4
3
4
YF434A -SEÇMELİ-II (İLERİ KONUŞMA BECERİLERİ)
5
5
4
1
2
4
5
2
1
1
5
3
4
5
2
1
YF442A -SEÇMELİ-III (FRANKFONİ)
4
0
0
0
3
3
4
5
2
0
5
0
0
5
0
0
YF444A -SEÇMELİ-III (ÇAĞDAŞ FRANSIZ EDEBİYATI)
5
5
2
1
5
5
4
4
1
1
5
2
4
5
1
3
İlişkili ders sayısı / 65 55515253525657555652635756545151
İlişki ağırlığı 2001861721391771881832001671492131541691791431760000
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir