GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ALM 101-ALMANCA
3
2
2
2
2
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
BL101A-EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-I
4
0
2
0
0
0
0
0
0
2
3
3
2
0
0
0
0
0
3
0
BL102A -EĞİTİM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-II
5
0
3
0
0
0
0
0
0
0
4
4
3
0
0
0
4
0
4
0
BL103GK -MATEMATİK-I
0
1
2
0
0
5
0
0
0
3
0
3
3
0
0
0
0
3
0
0
BL104GK-MATEMATİK-II
0
1
2
0
0
5
0
0
0
3
0
3
3
0
0
0
0
3
0
0
BL105GK -TÜRKÇE-I:YAZILI ANLATIM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
5
BL108MB -EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
5
BL109MB-EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
BL112GK -TÜRKÇE-II: SÖZLÜ ANLATIM
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
5
BL201A -PROGRAMLAMA DİLLERİ-I
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
5
0
2
0
4
4
0
5
2
0
BL202A-PROGRAMLAMA DİLLERİ-II
3
1
3
0
0
3
0
3
3
0
2
2
2
0
1
3
4
5
4
2
BL203A-EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI VE KULLANIMI
4
3
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
5
5
5
4
0
BL204A-ÖĞRETİM TASARIMI
4
4
4
5
5
3
5
4
4
2
5
4
4
4
4
4
5
4
5
3
BL205A-BİLGİSAYAR DONANIMI
4
1
4
2
2
1
1
4
2
1
1
5
4
2
5
5
3
3
3
3
BL206A-EĞİTİMDE GRAFİK VE CANLANDIRMA
4
3
5
3
3
0
2
4
4
0
5
3
0
3
4
5
5
5
5
0
BL207A -FİZİK-I
4
2
3
4
5
4
2
3
2
2
3
3
3
4
4
2
4
2
3
0
BL208A -FİZİK-II
4
3
3
1
2
4
2
4
4
4
4
3
2
3
3
5
3
3
3
0
BL209MB -ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
1
1
1
5
2
3
5
1
3
2
4
1
4
2
1
3
3
2
3
4
BL210MB-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
0
3
1
4
3
0
3
0
1
1
4
1
2
1
1
0
0
0
1
2
BL211MB -SEÇMELİ (EĞİTİMDE DRAMA)
4
4
5
5
5
5
5
2
5
2
5
5
5
4
4
5
5
5
5
3
BL212A -SEÇMELİ-I(WEB TASARIMI)
5
4
3
2
0
1
1
4
2
0
4
4
0
0
5
3
5
5
5
1
BL213MB -SEÇMELİ (YARATICILIK EĞİTİMİ)
5
2
5
2
5
3
3
1
3
2
4
5
5
1
5
5
5
3
5
1
BL214A-SEÇMELİ-I(EĞİTİM YAZILIMI TASARLAMA, GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME)
3
0
4
4
4
4
3
4
4
4
5
4
4
4
4
5
5
5
5
1
BL215MB -SEÇMELİ (GELİŞİM PSİKOLOJİSİ)
0
1
1
3
5
0
2
0
0
0
1
1
4
3
1
1
0
0
3
2
BL216A-SEÇMELİ-I(MASA ÜSTÜ YAYIMCILIK TASARIMI)
4
4
5
0
0
0
0
3
0
0
5
4
0
0
0
5
0
5
5
0
BL217MB -SEÇMELİ (EĞİTİM SOSYOLOJİSİ)
0
1
0
1
4
0
3
0
2
2
2
1
4
5
1
3
0
0
1
3
BL301A -İŞLETİM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI
5
4
4
4
5
5
4
1
4
5
4
5
5
4
5
4
4
1
5
1
BL302A -ÇOKLU ORTAM TASARIMI VE ÜRETİMİ
5
1
4
5
0
0
1
3
5
0
5
0
3
0
4
3
5
3
3
0
BL303A -İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA
3
0
3
0
0
0
0
0
4
2
2
3
2
0
0
4
4
5
5
0
BL304A-BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM
5
2
4
2
2
3
1
5
2
2
3
5
4
2
5
5
4
3
4
4
BL305A -UZAKTAN EĞİTİM
5
5
5
2
5
5
3
5
5
2
5
5
5
2
5
5
5
3
5
0
BL306A-VERİ TABANI YÖNETM SİSTEMLERİ
0
4
4
0
0
0
0
0
5
0
0
0
4
0
4
4
0
5
4
0
BL307GK-BİLİM TARİHİ
3
2
2
3
4
3
3
3
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
BL308A -ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II
4
0
3
4
4
0
5
2
3
0
4
4
3
0
4
3
5
2
3
3
BL309MB-SINIF YÖNETİMİ
3
4
3
3
4
3
4
2
5
2
3
3
3
4
3
4
3
2
4
4
BL311MB-ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-I
4
0
4
4
4
0
5
3
4
0
4
4
3
0
4
3
4
2
4
3
BL312MB-TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
2
2
2
3
3
3
3
1
2
4
2
2
2
3
2
2
2
2
3
3
BL313MB -ÖZEL EĞİTİM
1
0
0
0
4
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BL314A -SEÇMELİ-II (NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA)
1
2
2
2
1
0
0
0
0
0
1
2
2
0
2
2
4
4
2
0
BL316A-SEÇMELİ-II (GÖRSEL PROGRAMLAMA)
2
2
3
2
3
4
4
2
4
3
4
4
3
4
4
4
5
4
4
0
BL318A-SEÇMELİ-II (YAPAY ZEKA UYGULAMALARI)
2
4
4
3
3
4
3
2
3
4
3
3
4
3
5
4
4
4
4
0
BL401A -PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ-I
1
3
2
1
1
1
1
1
4
3
3
4
4
5
1
4
2
5
5
3
BL402A-PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ-II
4
4
4
5
3
4
4
2
5
5
3
5
5
5
5
5
3
3
5
4
BL403A -WEB TASARIMI
5
3
4
0
2
0
1
4
2
0
4
4
0
0
5
4
5
5
5
0
BL404MB-REHBERLİK
4
3
2
3
5
5
5
5
5
0
5
5
5
5
5
5
5
1
4
5
BL405GK-BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
4
5
4
4
2
4
2
2
3
3
2
4
2
3
4
2
2
2
3
3
BL406MB-ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
5
0
5
4
5
0
5
0
5
0
5
5
5
0
5
5
5
0
0
4
BL407MB-OKUL DENEYİMİ
4
3
5
5
5
5
5
3
3
1
5
5
5
3
4
5
5
2
3
5
BL409A -SEÇMELİ-III (ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ)
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
3
2
5
5
5
5
5
0
BL410A -SEÇMELİ-IV (EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNU TASARIMI)
2
1
4
2
4
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
0
BL411A -SEÇMELİ-III (İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ)
4
1
4
1
1
3
0
2
0
0
4
2
3
1
3
2
5
5
4
2
BL412A-SEÇMELİ-IV (YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER VE UYGULAMALARI)
5
3
5
0
0
5
0
1
0
0
3
5
5
4
5
5
1
5
5
0
BL413A -SEÇMELİ-III (İLETİŞİM VE MESAJ TASARIMI)
5
4
5
4
4
4
1
4
1
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
3
BL419GK -SEÇMELİ-I (TEKNOLOJİ TARİHİ)
0
2
1
1
0
1
0
0
1
5
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
BL422GK -SEÇMELİ-II (YENİLİKÇİLİK VE GİRİŞİMCİLİK)
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
5
5
4
4
5
4
0
BL423GK -SEÇMELİ-I (İLETİŞİM)
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
0
5
4
0
0
4
0
BL427GK-SEÇMELİ-I(TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI)
0
0
3
0
2
0
0
0
4
0
4
1
3
5
3
3
5
2
3
0
BL428GK-SEÇMELİ-II (BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİNDE KARİYER PLANLAMA)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
ING-102-İNGİLİZCE-II
3
3
3
3
5
5
4
3
5
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
3
TAR-101-ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-I
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
5
TAR-102-ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-II
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
5
İlişkili ders sayısı / 61 4747554243384141463851545540515247495335
İlişki ağırlığı 161120177125142128122110144100174178181126182190181171197117
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir