GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili

Okulöncesi eğitimi programının temel amacı, öğrencilere mesleki yaşamlarında gerekli olacak temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bununla birlikteteorik bilgileri ile alan deneyimlerini birleştirebilen, kişisel ve mesleki yaşamlarında öğrencileri için doğru bir model oluşturabilen, alanındakigelişmeleri yakından izleyen, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişimkurma becerilerine sahip, bilimsel etik kurallarını benimsemiş, yaşam boyuöğrenmenin bilincinde olan, insana, topluma ve doğaya duyarlı okul öncesiöğretmenleri yetiştirmektir.

Zorunlualan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür derslerine yerverilmekle birlikte seçmeli dersler ile program zenginleştirilmiştir.

Derslerteorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programdaki teorik derslerteknoloji destekli sınıflarda yapılmaktadır. Uygulamalı dersler ise MilliEğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul bünyesindeki anasınıfı, bağımsız anaokuluveya çocuk eğitimi konusunda yetkin kuruluşlar tarafından açılan anaokullarındakiöğretmenler ve ilgili öğretim üyesinin gözetiminde yürütülmektedir. Uygulamagerektiren görsel sanatlar, materyal tasarım, araç yapımı gibi dersler isekampüs içerisindeki çeşitli atölyelerde yapılmaktadır.

Buprogramdan mezun olan adaylar, devlet okullarında veya özel sektörde okulöncesi öğretmeni olarak çalışabilmekte veya okul yöneticiliği yapabilmektedirler.Ayrıca TÜBİTAK, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlarda çeşitli görevlerde bulunabilmenin yanısıra akademik kariyer ile birlikte üniversitelerin okul öncesi eğitimibölümlerinde öğretim elemanı olarak çalışabilmektedirler.