GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin normal yapı ve işlevlerini hakkında gerekli bilgiyi bilir.
- Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.
- Ağız ve diş hastalıklarına ait klinik ve radyolojik bulguları yorumlayabilir ve gerektiğinde bunlarla laboratuvar ve patolojik bulguları sentezleyebilir.
- Diş Hekimliği mesleğinin gerektirdiği ağız ve diş sağlığını korumaya, teşhis ve tedavisine yönelik aletleri ve teknolojiyi kullanabilir.
- Diş hekimliği kliniklerinde kullanılan sarf malzemeleri ve ilaçlar hakkında yeterli bilgiyi bilir.
- Hasta, hasta yakınları, meslektaşları ile ve bulunduğu ortamda çalışan kişilerle karşılıklı anlayış, güven ve saygıya dayalı etkin iletişim kurabilir.
- Hekimlik sanatının etik kavram ve ilkelerini açıklayabilir ve etik sorunları yorumlayabilir.
- Diş çürüğü ve periodontal hastalıktan korunma amacıyla koruyucu önlemleri uygulayabilir.
- Çürük, periodontal hastalık, travma gibi nedenlerle meydana gelen diş kayıplarını protetik restorasyonlar ile onarabilir.
- Diş çürüğü nedeniyle oluşan madde kayıplarını restore edebilir.
- Periodontal hastalık nedeniyle oluşan diş çevre doku doku kayıplarını tedavi edebilir.
- Ağız ve diş sağlığını iyileştirme amacıyla toplumun tüm bireylerine temel bilgileri sunabilir.
- Pulpa ve diş çevre doku hastalıklarını tedavi edebilir.
- Meslek hastalıklarına karşı kendini ve birlikte çalıştığı sağlık personelinin korunması için gerekli önlemleri ve hastalar arasında enfeksiyon riskinin oluşturmamak için gerekli sterilizasyon önlemlerini almasını bilir.
- Karmaşık ve acil müdahale gerektiren durumlarda ilk tedavi seçeneklerini değerlendirerek gerektiğinde daha kapsamlı tedavi merkezlerine hastayı yönlendirilmesi gerektiğini bilir.
- Hastalar ve beraber çalıştığı bireylere enfeksiyon bulaştırma riskini önlemek için gerekli sterilizasyon önlemlerini almasını bilir.
- Gelişme çağındaki bireylerin ağız, diş ve çene gelişimini takip eder, gerektiğinde uzmanına yönlendirir.
- Ağız, diş ve çene bölgesinde şüpheli oluşum ve lezyonlar hakkında klinik ve radyolojik bilgiyi bilir. Uzmanına yönlendirir.
- Sistemik ve enfeksiyöz hastalıkların ağız, diş ve çene bölgesindeki belirtilerini bilir. Uzmanına yönlendirir.
- Diş ve ağız hastalıkları muhtemel fokal enfeksiyon kaynağı olduğunda, vücudun diğer bölgelerinde oluşturabileceği etkileri hakkında bilgiyi bilir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.
- Ağız ve diş hastalıklarına ait klinik ve radyolojik bulguları yorumlayabilir ve gerektiğinde bunlarla laboratuvar ve patolojik bulguları sentezleyebilir.
- Diş Hekimliği mesleğinin gerektirdiği ağız ve diş sağlığını korumaya, teşhis ve tedavisine yönelik aletleri ve teknolojiyi kullanabilir.
- Diş hekimliği kliniklerinde kullanılan sarf malzemeleri ve ilaçlar hakkında yeterli bilgiyi bilir.
- Hasta, hasta yakınları, meslektaşları ile ve bulunduğu ortamda çalışan kişilerle karşılıklı anlayış, güven ve saygıya dayalı etkin iletişim kurabilir.
- Hekimlik sanatının etik kavram ve ilkelerini açıklayabilir ve etik sorunları yorumlayabilir.
- Diş çürüğü ve periodontal hastalıktan korunma amacıyla koruyucu önlemleri uygulayabilir.
- Çürük, periodontal hastalık, travma gibi nedenlerle meydana gelen diş kayıplarını protetik restorasyonlar ile onarabilir.
- Diş çürüğü nedeniyle oluşan madde kayıplarını restore edebilir.
- Periodontal hastalık nedeniyle oluşan diş çevre doku doku kayıplarını tedavi edebilir.
- Ağız ve diş sağlığını iyileştirme amacıyla toplumun tüm bireylerine temel bilgileri sunabilir.
- Pulpa ve diş çevre doku hastalıklarını tedavi edebilir.
- Meslek hastalıklarına karşı kendini ve birlikte çalıştığı sağlık personelinin korunması için gerekli önlemleri ve hastalar arasında enfeksiyon riskinin oluşturmamak için gerekli sterilizasyon önlemlerini almasını bilir.
- Karmaşık ve acil müdahale gerektiren durumlarda ilk tedavi seçeneklerini değerlendirerek gerektiğinde daha kapsamlı tedavi merkezlerine hastayı yönlendirilmesi gerektiğini bilir.
- Hastalar ve beraber çalıştığı bireylere enfeksiyon bulaştırma riskini önlemek için gerekli sterilizasyon önlemlerini almasını bilir.
- Gelişme çağındaki bireylerin ağız, diş ve çene gelişimini takip eder, gerektiğinde uzmanına yönlendirir.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.
- Ağız ve diş hastalıklarına ait klinik ve radyolojik bulguları yorumlayabilir ve gerektiğinde bunlarla laboratuvar ve patolojik bulguları sentezleyebilir.
- Diş Hekimliği mesleğinin gerektirdiği ağız ve diş sağlığını korumaya, teşhis ve tedavisine yönelik aletleri ve teknolojiyi kullanabilir.
- Diş hekimliği kliniklerinde kullanılan sarf malzemeleri ve ilaçlar hakkında yeterli bilgiyi bilir.
- Hasta, hasta yakınları, meslektaşları ile ve bulunduğu ortamda çalışan kişilerle karşılıklı anlayış, güven ve saygıya dayalı etkin iletişim kurabilir.
- Diş çürüğü ve periodontal hastalıktan korunma amacıyla koruyucu önlemleri uygulayabilir.
- Çürük, periodontal hastalık, travma gibi nedenlerle meydana gelen diş kayıplarını protetik restorasyonlar ile onarabilir.
- Diş çürüğü nedeniyle oluşan madde kayıplarını restore edebilir.
- Periodontal hastalık nedeniyle oluşan diş çevre doku doku kayıplarını tedavi edebilir.
- Ağız ve diş sağlığını iyileştirme amacıyla toplumun tüm bireylerine temel bilgileri sunabilir.
- Pulpa ve diş çevre doku hastalıklarını tedavi edebilir.
- Meslek hastalıklarına karşı kendini ve birlikte çalıştığı sağlık personelinin korunması için gerekli önlemleri ve hastalar arasında enfeksiyon riskinin oluşturmamak için gerekli sterilizasyon önlemlerini almasını bilir.
- Karmaşık ve acil müdahale gerektiren durumlarda ilk tedavi seçeneklerini değerlendirerek gerektiğinde daha kapsamlı tedavi merkezlerine hastayı yönlendirilmesi gerektiğini bilir.
- Hastalar ve beraber çalıştığı bireylere enfeksiyon bulaştırma riskini önlemek için gerekli sterilizasyon önlemlerini almasını bilir.
- Gelişme çağındaki bireylerin ağız, diş ve çene gelişimini takip eder, gerektiğinde uzmanına yönlendirir.
Öğrenme Yetkinliği
- Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.
- Ağız ve diş hastalıklarına ait klinik ve radyolojik bulguları yorumlayabilir ve gerektiğinde bunlarla laboratuvar ve patolojik bulguları sentezleyebilir.
- Diş Hekimliği mesleğinin gerektirdiği ağız ve diş sağlığını korumaya, teşhis ve tedavisine yönelik aletleri ve teknolojiyi kullanabilir.
- Diş hekimliği kliniklerinde kullanılan sarf malzemeleri ve ilaçlar hakkında yeterli bilgiyi bilir.
- Diş çürüğü ve periodontal hastalıktan korunma amacıyla koruyucu önlemleri uygulayabilir.
- Çürük, periodontal hastalık, travma gibi nedenlerle meydana gelen diş kayıplarını protetik restorasyonlar ile onarabilir.
- Diş çürüğü nedeniyle oluşan madde kayıplarını restore edebilir.
- Periodontal hastalık nedeniyle oluşan diş çevre doku doku kayıplarını tedavi edebilir.
- Pulpa ve diş çevre doku hastalıklarını tedavi edebilir.
- Meslek hastalıklarına karşı kendini ve birlikte çalıştığı sağlık personelinin korunması için gerekli önlemleri ve hastalar arasında enfeksiyon riskinin oluşturmamak için gerekli sterilizasyon önlemlerini almasını bilir.
- Karmaşık ve acil müdahale gerektiren durumlarda ilk tedavi seçeneklerini değerlendirerek gerektiğinde daha kapsamlı tedavi merkezlerine hastayı yönlendirilmesi gerektiğini bilir.
- Hastalar ve beraber çalıştığı bireylere enfeksiyon bulaştırma riskini önlemek için gerekli sterilizasyon önlemlerini almasını bilir.
- Gelişme çağındaki bireylerin ağız, diş ve çene gelişimini takip eder, gerektiğinde uzmanına yönlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Hasta, hasta yakınları, meslektaşları ile ve bulunduğu ortamda çalışan kişilerle karşılıklı anlayış, güven ve saygıya dayalı etkin iletişim kurabilir.
- Ağız ve diş sağlığını iyileştirme amacıyla toplumun tüm bireylerine temel bilgileri sunabilir.
- Meslek hastalıklarına karşı kendini ve birlikte çalıştığı sağlık personelinin korunması için gerekli önlemleri ve hastalar arasında enfeksiyon riskinin oluşturmamak için gerekli sterilizasyon önlemlerini almasını bilir.
Alana Özgü Yetkinlik