GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Diş hekimi ve çocuk hasta ilişkileri; korku ve endişenin giderilmesi konusunda teorik ve pratik olarak yetkin hale gelir.
- Çocuğun büyüme gelişimi ile birlikte oro-dento-fasial gelişim konusunu öğrenir.
- Çocuklarda ağız diş enfeksiyonlarını tanımlar ve tedavi seçeneklerini öğrenir, uygulayabilir.
- Çocuk hastada muayene-tanı-teşhis yöntemlerini öğrenir, uygulayabilir.
- Çocuklarda diş sert dokularını etkileyen travmatik yaralanmalar konusunda teorik ve pratik olarak yetkin hale gelir.
- Çocuklarda ağız-diş sağlığı ile ilgili girişimsel tedavi uygulamalarında yetkin hale gelir.
- Özel bakım gerektiren çocuklarda diş tedavisi hizmetleri konusunda farkındalık ve beceri kazanır.
- Çocuk hastalarda çürük oluşumu, nedenleri ve koruyucu uygulamalar konusunda teorik ve pratik olarak yetkin hale gelir.
- Çocuklarda görülen sistemik hastalıkları öğrenir, diş hekimliği açısından yapılacak uygulamalarda yetkin hale gelir.
- Pedodontide bilimsel araştırma ilkeleri ve etik konusunda yeterli hale gelir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Diş hekimi ve çocuk hasta ilişkileri; korku ve endişenin giderilmesi konusunda teorik ve pratik olarak yetkin hale gelir.
- Çocuğun büyüme gelişimi ile birlikte oro-dento-fasial gelişim konusunu öğrenir.
- Çocuk hastada muayene-tanı-teşhis yöntemlerini öğrenir, uygulayabilir.
- Çocuklarda diş sert dokularını etkileyen travmatik yaralanmalar konusunda teorik ve pratik olarak yetkin hale gelir.
- Çocuklarda ağız-diş sağlığı ile ilgili girişimsel tedavi uygulamalarında yetkin hale gelir.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Diş hekimi ve çocuk hasta ilişkileri; korku ve endişenin giderilmesi konusunda teorik ve pratik olarak yetkin hale gelir.
- Çocuğun büyüme gelişimi ile birlikte oro-dento-fasial gelişim konusunu öğrenir.
- Çocuk hastada muayene-tanı-teşhis yöntemlerini öğrenir, uygulayabilir.
- Çocuklarda ağız-diş sağlığı ile ilgili girişimsel tedavi uygulamalarında yetkin hale gelir.
Öğrenme Yetkinliği
- Çocuklarda ağız-diş sağlığı ile ilgili girişimsel tedavi uygulamalarında yetkin hale gelir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
- Diş hekimi ve çocuk hasta ilişkileri; korku ve endişenin giderilmesi konusunda teorik ve pratik olarak yetkin hale gelir.
- Çocuklarda ağız diş enfeksiyonlarını tanımlar ve tedavi seçeneklerini öğrenir, uygulayabilir.
- Çocuklarda diş sert dokularını etkileyen travmatik yaralanmalar konusunda teorik ve pratik olarak yetkin hale gelir.
- Özel bakım gerektiren çocuklarda diş tedavisi hizmetleri konusunda farkındalık ve beceri kazanır.
- Çocuk hastalarda çürük oluşumu, nedenleri ve koruyucu uygulamalar konusunda teorik ve pratik olarak yetkin hale gelir.
- Çocuklarda görülen sistemik hastalıkları öğrenir, diş hekimliği açısından yapılacak uygulamalarda yetkin hale gelir.
- Pedodontide bilimsel araştırma ilkeleri ve etik konusunda yeterli hale gelir.