GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
1- Yüksek lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak bilgisayar mühendisiliği alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.
3- Bilgisayar mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
4- Bilgisayar mühendisliği alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilir.
5- Bilgisayar mühendisliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir.
6- Bilgisayar mühendisliği alanındaki bir sorunu tanımlayabilir.
7- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir.
8- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunları çözer.
9- Çözüm sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir.
10- Uygulamada karşılaşılan karmaşık durumlarda sorumluluk alarak yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirebilir.
11- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunların çözümünde yeni yaklaşımlar geliştirebilir.
12- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili güncel çalışmaları takip eder.