GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÜREME SAĞLIĞI VE BESLENME/BDB-3130
Dersin Adı: ÜREME SAĞLIĞI VE BESLENME
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Yasemin Akdevelioğlu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.websitem.gazi.edu.tr/site/ydemirci
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ydemirci@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Üreme sistemini ve üreme sağlığı ile ilgili sorunları öğrenebilme
Üreme sağlığı sorunlarında beslenmenin etkinliğinin öğrenebilme
Üreme sağlığı sorunlarında beslenme tedavisinin yerinin ve önemini öğrenebilme
İnfertilitede beslenme tedavisinin ilkelerini öğrenebilme
İnfertilitede diyet tedavisi planlamayı öğrenebilme
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  -
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Üreme sağlığında beslenmeye giriş
2. Hafta  Nöroendokrin sistem-Hipotalamus ve fonksiyonları
3. Hafta  Besin alımını artıran ve azaltan moleküller
4. Hafta  Üreme fizyolojisi
5. Hafta  Kadın üreme sağlığını etkileyen genel faktörler
6. Hafta  Beslenme ve erkeklerde reprodüktif fonksiyon ilişkisi - Enerji dengesi - Makro ve mikro besin öğeleri
7. Hafta  Erkek üreme sağlığını etkileyen genel faktörler
8. Hafta  - Beslenme ve kadınlarda reprodüktif fonksiyon ilişkisi - Enerji dengesi - Makro ve mikro besin öğeleri
9. Hafta  Ara sınav
10. Hafta  Seminer sunumu I
11. Hafta  Seminer sunumu II
12. Hafta  Seminer sunumu III
13. Hafta  Seminer sunumu IV
14. Hafta  Seminer sunumu V
15. Hafta  Seminer sunumu VI
16. Hafta  Seminer sunumu VII
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Tartışma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
2
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
30
 Pratik
1
10
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
7
10
70
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
8
64
 Materyal tasarlama, uygulama
3
8
24
 Rapor hazırlama
1
8
8
 Sunu hazırlama
1
8
8
 Sunum
1
6
6
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
226
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yaptığı özgün araştırmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar.X
2
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar.X
3
Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
4
Mesleki ve etik sorumluluk gerekleri ve mevzuat hakkında bilgiye sahiptir.X
5
Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.X
6
Yaşam boyu öğrenme prensibi çerçevesinde mesleki bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri takip eder.X
7
Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar.X
8
Alanına yönelik güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.X
9
Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanır.X
10
Mesleki uygulamaları takip ederek kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.X
11
Lisans ve yüksek lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.X
12
Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.X