GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ERASMUS STAJI DERSİ/SBE-ERA-85
Dersin Adı: ERASMUS STAJI DERSİ
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Elemanları
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://sbf-bdb.gazi.edu.tr/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  beslenme.diyet@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kültürel etkileşimi arttırılabilme.
Farklı ülkelerdeki diyetisyenlik mesleğine dair uygulamaları öğrenebilme.
Farklı ülkelerdeki diyetisyenlerin mesleki uygulamalarını karşılaştırabilme.
Farklı ülkelerdeki beslenme alışkanlıklarını karşılaştırılabilme.
Mesleki teorik bilgileri geliştirebilme
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin ve değişim yapılan ülkelerin kısa tanıtımı
2. Hafta  Öğrencinin kendi ülkesine ait beslenme alışkanlıklarının tanıtımı
3. Hafta  Öğrencinin kendi ülkesinde mevcut olan diyetisyenlik uygulamalarının tanıtımı
4. Hafta  Öğrencinin değişim yaptığı ülkenin beslenme alışkanlıklarının genel tanıtımı
5. Hafta  Hastalıklarda Diyet Tedavisi İlkeleri: Ulusal ve Uluslararası Yaklaşımlar
6. Hafta  Hastalıklarda Diyet Tedavisi İlkeleri: Ulusal ve Uluslararası Yaklaşımlar
7. Hafta  Ara Sınav
8. Hafta  Hastalıklarda Diyet Tedavisi İlkeleri: Ulusal ve Uluslararası Yaklaşımlar
9. Hafta  Hastalıklarda Diyet Tedavisi İlkeleri: Ulusal ve Uluslararası Yaklaşımlar
10. Hafta  Ana ve Çocuk Beslenmesi İlkeleri: Ulusal ve Uluslararası Yaklaşımlar
11. Hafta  Ana ve Çocuk Beslenmesi İlkeleri: Ulusal ve Uluslararası Yaklaşımlar
12. Hafta  Çocuk Hastalıklarında Beslenme İlkeleri: Ulusal ve Uluslararası Yaklaşımlar
13. Hafta  Çocuk Hastalıklarında Beslenme İlkeleri: Ulusal ve Uluslararası Yaklaşımlar
14. Hafta  Menü Planlama İlkeleri İlkeleri: Kültürel Etkiler
15. Hafta  Sağlık Bilimlerinde Etik: Ulusal ve Uluslararası Yaklaşımlar
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Mahan LK, Escott-Stump S, Raymond JL. Krause's Food & the Nutrition Care Process, 13th Edition.Elsevier Inc; 2012
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, soru-yanıt, gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
10
2
20
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
8
112
 Okuma Faaliyetleri
1
2
2
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
2
2
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
3
3
 Sunu hazırlama
1
3
3
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
154
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.16
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yaptığı özgün araştırmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar.X
2
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar.X
3
Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
4
Mesleki ve etik sorumluluk gerekleri ve mevzuat hakkında bilgiye sahiptir.X
5
Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.X
6
Yaşam boyu öğrenme prensibi çerçevesinde mesleki bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri takip eder.X
7
Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar.X
8
Alanına yönelik güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.X
9
Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanır.X
10
Mesleki uygulamaları takip ederek kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.X
11
Lisans ve yüksek lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.X
12
Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.X