GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ/4430999
Dersin Adı: DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Elemanları
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://sbf-bdb.gazi.edu.tr/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bdb@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Besin, beslenme ve diyetetik ile ilişkili güncel konularda yapılan makale, derleme, tez vb inceleyerek bireysel araştırmaları planlama ve yürütebilme.
Danışmanın denetiminde seçilecek bir konuda literatür incelemesi yaparak, araştırma planlayabilme.
Araştırma hipotezi ve araştırma sorularını oluşturabilme.
Kütüphaneyi ve interneti kullanarak literatür araştırması yapabilme.
Veri toplama yöntemlerinin güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi sahibi olabilme.
İstatistiksel yöntemleri uygulayabilme.
Araştırma raporlarını ve makaleleri okuyup, yorumlayabilme.
Anlaşılır ve etkili bir şekilde araştırma proje önerisi yazabilme.
Çeşitli araştırma dizaynlarını bilerek hangisinin uygulanması gerektiğini öğrenebilme.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Araştırma planlanması ve genel ilkeler
2. Hafta  Literatür tarama ve araştırma konusunun belirlenmesi
3. Hafta  Literatür tarama ve araştırma konusunun belirlenmesi
4. Hafta  Literatür tarama ve araştırma konusunun belirlenmesi
5. Hafta  Literatür tarama ve araştırma konusunun belirlenmesi
6. Hafta  Verilerin toplanması
7. Hafta  Verilerin toplanması
8. Hafta  Verilerin toplanması
9. Hafta  Verilerin toplanması
10. Hafta  Verilerin toplanması
11. Hafta  Verilerin toplanması
12. Hafta  Verilerin değerlendirilmesi ve raporlama
13. Hafta  Verilerin değerlendirilmesi ve raporlama
14. Hafta  Verilerin değerlendirilmesi ve raporlama
15. Hafta  Verilerin değerlendirilmesi ve raporlama
16. Hafta  Verilerin değerlendirilmesi ve raporlama
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Seçilen konuya ilişkin dergi, kitap, web sayfaları vb.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım,Alan çalışması, Literatür tarama, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
0
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
3
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
3
30
 Materyal tasarlama, uygulama
5
1
5
 Rapor hazırlama
5
1
5
 Sunu hazırlama
5
1
5
 Sunum
5
1
5
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
0
0
 Diğer
2
1
2
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
82
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yaptığı özgün araştırmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar.X
2
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar.X
3
Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
4
Mesleki ve etik sorumluluk gerekleri ve mevzuat hakkında bilgiye sahiptir.X
5
Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.X
6
Yaşam boyu öğrenme prensibi çerçevesinde mesleki bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri takip eder.X
7
Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar.X
8
Alanına yönelik güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.X
9
Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanır.X
10
Mesleki uygulamaları takip ederek kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.X
11
Lisans ve yüksek lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.X
12
Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.X