GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BESİN TÜKETİM ARAŞTIRMALARI/BDB-3070
Dersin Adı: BESİN TÜKETİM ARAŞTIRMALARI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Eda Köksal
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/edakoksal
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  betkoksal@yahoo.com, edakoksal@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Besin tüketim durumunun saptanmasında kullanılan yöntemleri değerlendirebilme.
Besin tüketim durumunun sonuçlarını geçerlilik ve güvenirlilik yönünden değerlendirilme.
Besin tüketim durumunun sonuçlarının yorumlanması konusunda bilgi ve beceri kazanabilecek.
Besin tüketim araştırmalarını değerlendirebilme.
Ev halkı besin tüketim araştırmaları konuları hakkında bilgi sahibi olabilme.
Bireysel besin tüketim araştırmaları konuları hakkında bilgi sahibi olabilme. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Besin tüketim araştırmaları ve önemi
2. Hafta  Besin tüketim araştırmaları ve önemi
3. Hafta  Besin tüketim araştırmalarında kullanılan yöntemler
4. Hafta  Besin tüketim araştırmalarında kullanılan yöntemler
5. Hafta  Besin denge cetvelleri ve ev halkı gelir tüketim araştırmaları
6. Hafta  Besin denge cetvelleri ve ev halkı gelir tüketim araştırmaları
7. Hafta  Ev halkı besin tüketim araştırmaları
8. Hafta  Bireysel besin tüketim araştırmaları
9. Hafta  Bireysel besin tüketim araştırmaları
10. Hafta  Enerji ve makro besin ögeleri günlük önerilen alım miktarları (RDA, DRI, EAR, UL)
11. Hafta  Enerji ve makro besin ögeleri günlük önerilen alım miktarları (RDA, DRI, EAR, UL)
12. Hafta  Enerji ve mikro besin ögeleri günlük önerilen alım miktarları (RDA, DRI, EAR, UL)
13. Hafta  Enerji ve mikro besin ögeleri günlük önerilen alım miktarları (RDA, DRI, EAR, UL)
14. Hafta  Dönem ödevlerinin değerlendirilmesi
15. Hafta  Dönem ödevlerinin değerlendirilmesi
16. Hafta  Dönem sonu sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1.Cameron ME, van Staveren WA. Manual on Methodology for Food Consumption Studies. Oxford University Press, Oxford,1988. • Gibson RS. Principles of Nutritional Assessment. Oxford University Press, Newyork, 1990 • Thompson FE, Byers T. Dietary Assessment Resource Manual. J Nutr 124: 11: 2245-2327 S, 1994. • Uluslararası beslenme ve diyet dergileri
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
5
20
 Uygulama
2
10
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
13
4
52
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
13
4
52
 Materyal tasarlama, uygulama
2
3
6
 Rapor hazırlama
2
10
20
 Sunu hazırlama
6
5
30
 Sunum
8
2
16
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
224
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yaptığı özgün araştırmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar.X
2
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar.X
3
Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
4
Mesleki ve etik sorumluluk gerekleri ve mevzuat hakkında bilgiye sahiptir.X
5
Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.X
6
Yaşam boyu öğrenme prensibi çerçevesinde mesleki bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri takip eder.X
7
Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar.X
8
Alanına yönelik güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.X
9
Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanır.X
10
Mesleki uygulamaları takip ederek kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.X
11
Lisans ve yüksek lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.X
12
Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.X