GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BESLENME ANTROPOMETRİSİ/BDB-6060
Dersin Adı: BESLENME ANTROPOMETRİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Vücut bileşiminin antropometrik ve laboratuvar yöntemlerle saptayabilme.
Büyüme ve gelişmeyi değerlendirebilme.
Ölçüm yapılması konusunda bilgi ve beceri sahip olabilme.
Tüm antropometrik ölçümleri spesifik gruplara özgü olarak değerlendirebilme
Antropometrik yöntemlerle elde edilen değerlerin kesinlik, doğruluk, güvenirlik yönünden irdeleyebilme.
Antropometrik yöntemleri doğru kullanmayı ve değerlendirmeyi öğrenebilme.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Antropometrinin tanımı ve içeriği
2. Hafta  Beslenme durumunun saptanmasında kullanılan antropometrik yöntemler
3. Hafta  Beslenme ve fiziksel büyüme
4. Hafta  Uzunluk ölçümleri ve ölçüm yöntemleri
5. Hafta  Çap ve genişlik ölçümleri ve ölçüm yöntemleri
6. Hafta  Deri kıvrım kalınlığı ölçümleri ve ölçüm yöntemleri
7. Hafta  Vücut yağı ve yağsız doku miktarının saptanma yöntemleri
8. Hafta  Biyoelektrik impedans analizi
9. Hafta  Bebeklerde kullanılan antropometrik yöntemler
10. Hafta  Çocuk ve gençlerde kullanılan antropometrik yöntemler
11. Hafta  Yetişkinlerde kullanılan antropometrik yöntemler
12. Hafta  Yaşlılarda kullanılan antropometrik yöntemler
13. Hafta  Özel durumlarda kullanılan antropometrik yöntemler
14. Hafta  Dönem ödevlerinin değerlendirilmesi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
2
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
2
20
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
8
4
32
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
4
48
 Materyal tasarlama, uygulama
6
3
18
 Rapor hazırlama
2
10
20
 Sunu hazırlama
6
6
36
 Sunum
6
4
24
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
224
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans düzeyinde edindiği alana özgü temel bilgileri ileri düzeyde uygular.X
2
Mesleki ve etik sorumluluk gereklerine uygun davranır.X
3
Özgün bir yöntem, tasarım veya uygulamayı alanına veya farklı bir alana uyarlar.X
4
Alanına özgü ileri araştırma yöntemlerini kullanır.X
5
Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme süreçlerini kullanır.X
6
Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.X
7
Alana özgü kanıta dayalı araştırmalar yürütür.X
8
Alana özgü bireysel ve toplumsal sağlık sorunlarına yönelik yeni yaklaşımlar ve çözüm önerileri geliştirir.X
9
Akademik çalışmalarının sonuçlarını çıktılarını akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunur.X
10
Alanı ile ilgili sağlık politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini kalite çerçevesinde değerlendirerek çözümler geliştirir.X
11
Bilimsel ve teknolojik alanların yanı sıra sosyal ve kültürel alandaki gelişmeleri takip eder.X
12
Ulusal ve uluslararası alandaki yenilikleri takip ederek değerlendirir ve toplum yararına kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Eda KÖKSAL)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/edakoksal)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (betkoksal@yahoo.com , edakoksal@gazi.edu.tr)