GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TOPLUMDA RİSK GRUPLARINAYÖNELİK BESLENME/BDB-5110
Dersin Adı: TOPLUMDA RİSK GRUPLARINAYÖNELİK BESLENME
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr.Nilüfer Acar Tek
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/ntek
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ntek@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Toplum Sağlığının korunması ve geliştirilmesinde risk gruplarına yönelik koruyucu beslenme müdahalelerini irdelemek.
Bu dersin sonunda öğrenci, toplumda risk grupları; gebe, emzikli, bebeklik, çocukluk, adolesanlık,yetişkin ve yaşlılık dönemlerinde sık karşılaşılan ö -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Toplumda risk grupları
2. Hafta  Toplumda risk grupları
3. Hafta  Gebelik ve emziklilik döneminde beslenme riskleri ve koruyucu müdahaleler
4. Hafta  Gebelik ve emziklilik döneminde beslenme riskleri ve koruyucu müdahaleler
5. Hafta  Gebelik ve emziklilik döneminde beslenme riskleri ve koruyucu müdahaleler
6. Hafta  Yenidoğan ve bebeklik dönemi beslenme yetersizlikleri ve önlenmesi
7. Hafta  Yenidoğan ve bebeklik dönemi beslenme yetersizlikleri ve önlenmesi
8. Hafta  Yenidoğan ve bebeklik dönemi beslenme yetersizlikleri ve önlenmesi
9. Hafta  Çocuk ve adolesanlarda beslenme yetersizlikleri ve önlenmesi
10. Hafta  Çocuk ve adolesanlarda beslenme yetersizlikleri ve önlenmesi
11. Hafta  Çocuk ve adolesanlarda beslenme yetersizlikleri ve önlenmesi
12. Hafta  Yaşlılık dönemi beslenme yetersizlikleri ve önlenmesi
13. Hafta  Yaşlılık dönemi beslenme yetersizlikleri ve önlenmesi
14. Hafta  Yaşlılık dönemi beslenme yetersizlikleri ve önlenmesi
15. Hafta  Dönem ödevlerinin sunumu ve değerlendirilmesi
16. Hafta  Dönem ödevlerinin sunumu ve değerlendirilmesi
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Nnakwe NE. Community Nutrition. Jones and Bartlett Publishers. 2009. Gibney MJ. et al. Public Health Nutrition. Blackwell Publishing. 2004. www.who.org www.fao.org Uluslarası süreli yayınlar
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
4
6
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
5
35
 Materyal tasarlama, uygulama
7
6
42
 Rapor hazırlama
4
6
24
 Sunu hazırlama
5
8
40
 Sunum
1
8
8
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
219
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yaptığı özgün araştırmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar.X
2
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar.X
3
Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
4
Mesleki ve etik sorumluluk gerekleri ve mevzuat hakkında bilgiye sahiptir.X
5
Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.X
6
Yaşam boyu öğrenme prensibi çerçevesinde mesleki bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri takip eder.X
7
Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar.X
8
Alanına yönelik güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.X
9
Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanır.X
10
Mesleki uygulamaları takip ederek kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.X
11
Lisans ve yüksek lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.X
12
Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.X