GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TOPLUM BESLENMESİNDE MİKRONUTRİENTLER/BDB-5080
Dersin Adı: TOPLUM BESLENMESİNDE MİKRONUTRİENTLER
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Eda KÖKSAL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/edakoksal
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  betkoksal@yahoo.com, edakoksal@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Dünyada görülen mikro besin ögesi yetersizliklerini tanımlayabilme.
Ülkemizde görülen mikro besin ögesi yetersizliklerini tanımlayabilme.
Besin ögesi yetersizliklerini önleme ve kontrol programlarını teorik olarak öğrenebilme.
Besin ögesi yetersizlikleri ile ilgili araştırmaları tartışarak yorumlayabilme.
Toplumlarda görülen mikro besin ögesi yetersizliklerini tanımlayabilme.
Besin ögesi yetersizliklerini önleme ve kontrol programlarını uygulama alanlarına dahil edebilme. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Toplumlarda sıklıkla görülen beslenme yetersizliği sorunlarının tanımlanması
2. Hafta  Toplumlarda sıklıkla görülen beslenme yetersizliği sorunlarının tanımlanması
3. Hafta  Obezite-Zayıflık, Yeme Davranışı bozuklukları
4. Hafta  Obezite-Zayıflık, Yeme Davranışı bozuklukları
5. Hafta  Demir yetersizliği anemisi
6. Hafta  İyot yetersizliği hastalıkları
7. Hafta  A vitamini yetersizliği hastalıkları
8. Hafta  Folat yetersizliği
9. Hafta  B12 Vitamini yetersizliği
10. Hafta  Çinko yetersizliği
11. Hafta  Diğer vitamin yetersizlikleri
12. Hafta  Diğer vitamin yetersizlikleri
13. Hafta  Dünyada uygulanan program ve politikalar
14. Hafta  Dünyada uygulanan program ve politikalar
15. Hafta  Dönem ödevlerinin değerlendirilmesi
16. Hafta  Dönem sonu sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Uluslararası beslenme ve diyet dergileri
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
13
4
52
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
13
4
52
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
8
24
 Sunu hazırlama
5
7
35
 Sunum
5
4
20
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
229
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9.16
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yaptığı özgün araştırmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar.X
2
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar.X
3
Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
4
Mesleki ve etik sorumluluk gerekleri ve mevzuat hakkında bilgiye sahiptir.X
5
Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.X
6
Yaşam boyu öğrenme prensibi çerçevesinde mesleki bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri takip eder.X
7
Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar.X
8
Alanına yönelik güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.X
9
Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanır.X
10
Mesleki uygulamaları takip ederek kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.X
11
Lisans ve yüksek lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.X
12
Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.X