GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DOĞUŞTAN METABOLİK HASTALIKLARDA BESLENME/BDB-4070
Dersin Adı: DOĞUŞTAN METABOLİK HASTALIKLARDA BESLENME
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  .
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  .
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  .
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Doğuştan metabolizma hastalıklarının klinik ve laboratuar bulguları konusunda bilgi sahibi olabilme
Doğuştan metabolizma hastalıklarının tıbbi beslenme tedavileri konusunda bilgi sahibi olabilme
Hastalıklara göre uygulanacak beslenme programlarının hazırlanması becerilerini kazanabilme
Doğuştan metabolizma hastalıklarının beslenme tedavisine ilişkin öneri geliştirebilme
Doğuştan metabolizma hastalıklarının tedavisinde literatürdeki son gelişmeleri öğrenebilme
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Doğuştan metabolizma hastalıklarının sınıflandırılması
2. Hafta  Doğuştan metabolizma hastalıklarında tarama yöntemleri
3. Hafta  Fenilketonüride beslenme tedavisi
4. Hafta  Fenilketonüri tedavisinde yeni yaklaşımlar
5. Hafta  Akçaağaç idrar kokusu hastalığı beslenme tedavisi
6. Hafta  Organik asidemilerde beslenme tedavisi-1
7. Hafta  Organik asidemilerde beslenme tedavisi-2
8. Hafta  Galaktozemi ve kalıtsal fruktozemide beslenme tedavisi
9. Hafta  Glikojen depo hastalıklarında beslenme
10. Hafta  Hiperlipoproteinemilerde beslenme tedavisi
11. Hafta  Vaka sunumları
12. Hafta  Vaka sunumları
13. Hafta  Vaka sunumları
14. Hafta  Vaka sunumları
15. Hafta  Vaka sunumları
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -Köksal G, Gökmen H, Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi, Hatipoğlu Yayınevi, 2000. -Acosta PB, Yannicelli S. The Ross Metabolic Formula System Nutrition Support Protocols, 3rd Ed, Ohio, 1997. -Beslenme ve diyet dergileri, pediatri dergileri (JIMD, Pediatrics, JADA, Am J Clin Nutr, vb.)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma, Proje/Alan Çalışması, Literatür tarama
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
50
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
2
30
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
11
55
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
11
55
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
15
15
 Sunu hazırlama
1
18
18
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
25
25
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
200
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yaptığı özgün araştırmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar.X
2
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar.X
3
Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
4
Mesleki ve etik sorumluluk gerekleri ve mevzuat hakkında bilgiye sahiptir.X
5
Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.X
6
Yaşam boyu öğrenme prensibi çerçevesinde mesleki bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri takip eder.X
7
Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar.X
8
Alanına yönelik güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.X
9
Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanır.X
10
Mesleki uygulamaları takip ederek kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.X
11
Lisans ve yüksek lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.X
12
Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.X