GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
AKUT VE KRONİK ÇOCUK HASTALIKLARINDA DİYET TEDAVİSİ/BDB-3050
Dersin Adı: AKUT VE KRONİK ÇOCUK HASTALIKLARINDA DİYET TEDAVİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  .
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  .
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  .
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Çeşitli akut ve kronik çocuk hastalıklarının, çocuk gelişimi için önemini öğrenebilme
Klinik ve laboratuar bulgularını öğrenebilme
Tıbbi beslenme tedavileri konularında bilgi sahibi olabilme
Hastalıklara göre uygulanacak beslenme programlarının hazırlanması becerilerini kazanabilme
Diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde çalışma davranışını kazanabilme
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Beslenme yetersizliği hastalıkları ve beslenme tedavisi
2. Hafta  Malabsorbsiyonlarda beslenme tedavisi
3. Hafta  Gastroenteritler ve beslenme tedavisi
4. Hafta  Doğumsal kalp hastalıklarında beslenme
5. Hafta  Diyabetes Mellitus’ta beslenme tedavisi
6. Hafta  Enfeksiyon hastalıklarında beslenme
7. Hafta  Böbrek hastalıkları ve beslenme tedavisi
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Onkolojik hastalıklarda beslenme
10. Hafta  Doğuştan metabolizma hastalıkları ve beslenme tedavisi
11. Hafta  Sinir sistemi hastalıklarında beslenme
12. Hafta  Vaka sunumu
13. Hafta  Vaka sunumu
14. Hafta  Vaka sunumu
15. Hafta  Vaka sunumu
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -Fomon SJ. Nutrition of Normal Infants, Mosby St Luis, 1993. -Köksal G, Gökmen H. Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi, Hatipoğlu Yayınevi, 2000. -Burnial W, Cale TJ et al. Child and Adolescent Obesity, 2002. -Stipanuk MH. Biochemical and Physiological Aspects of Human Nutrition, 2000. -Bowman BA and Russell RM (eds). Present Knowledge in Nutrition, eight edition, ILSI Press, Washington DC, 2001. -Acosta PB, Yannicelli S. The Ross Metabolic Formula System Nutrition Support Protocols, 3rd Ed, Ohio, 1997. - Vanessa Shaw, Lawson M. Clinical Paediatric Dietetics. Blackwell Scientific Publications, 1994. - Olcay Neyzi, Türkan Ertuğrul. Pediatri. Nobel Tıp Kitabevi, 2002. -Beslenme ve diyet dergileri, pediatri dergileri (J Inherit Metab Dis, Pediatrics, JADA, Am J Clin Nutr, vb.)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma, Proje/Alan Çalışması, Literatür tarama
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
10
 Ödev
1
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
6
10
60
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
10
60
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
15
15
 Sunu hazırlama
1
10
10
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
20
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
30
30
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
225
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yaptığı özgün araştırmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar.X
2
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar.X
3
Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
4
Mesleki ve etik sorumluluk gerekleri ve mevzuat hakkında bilgiye sahiptir.X
5
Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.X
6
Yaşam boyu öğrenme prensibi çerçevesinde mesleki bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri takip eder.X
7
Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar.X
8
Alanına yönelik güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.X
9
Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanır.X
10
Mesleki uygulamaları takip ederek kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.X
11
Lisans ve yüksek lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.X
12
Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.X