GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YAĞ ASİTLERİ; FİZYOLOJİK FONKSİYONLARI/BDB-6130
Dersin Adı: YAĞ ASİTLERİ; FİZYOLOJİK FONKSİYONLARI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doktor Öğretim Üyesi Lütfiye TUTKUN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  https://websitem.gazi.edu.tr/site/lutfiyetutkun
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  lutfiyetutkun@gazi.edu.tr , tutkunlutfiye@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu dersin sonunda öğrenciler yağ asitlerinin yapısını, fonksiyonlarını, sentezini, oksidasyonunu ve metabolizmasını öğrenecekler.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Yağ Asitlerinin Yapısı, Fonksiyonları, Sınıflandırılmaları, İsimlendirilmeleri ve Ödev Konularının Belirlenmesi
2. Hafta  Yağ Asitlerinin Sentezi ve Yağ Asidi Sentezinin Regülasyonu
3. Hafta  Yağ Asidi Oksidasyonu ve Beta-Oksidasyonun Regülasyonu
4. Hafta  Diyetsel Yağ Asitlerinin Lipid Metabolizması Üzerindeki Etkileri
5. Hafta  Yağ Dokusu Biyokimyası
6. Hafta  Esansiyel Yağ Asitleri ve Biyolojik Etkileri
7. Hafta  Yağ Asitleri ve Membran Fonksiyonu
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Çeşitli Gıdalarda Yağ Asitleri
10. Hafta  Yağ Asitlerinin Çeşitli Hastalıklarla Olan İlişkisi [Santral ve Periferik Sistem]
11. Hafta  Yağ Asitlerinin Çeşitli Hastalıklarla Olan İlişkisi [Renal ve Hepatobilier Sistem]
12. Hafta  Yağ Asitlerinin Çeşitli Hastalıklarla Olan İlişkisi [Kronik Hastalıklar]
13. Hafta  Yağ Asitlerinin Çeşitli Hastalıklarla Olan İlişkisi [İmmün Sistem]
14. Hafta  Ödevlerin Değerlendirilmesi ve Tartışma
15. Hafta  Ödevlerin Değerlendirilmesi ve Tartışma
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  *Fatty Acids: Physiological and Behavioral Functions, (ed) Mostofsky, D.I., Yehuda, S., Salem, N., 2001. *Fatty Acids in Health Promotion and Disease Causation, Watson, Ronald R., 2009. * Fatty Acids in Foods and Their Health Implications, Chow, C.K., 2008.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
1
25
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
4
56
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
4
56
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
5
5
25
 Sunu hazırlama
5
8
40
 Sunum
5
1
5
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
226
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yaptığı özgün araştırmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar.X
2
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar.X
3
Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
4
Mesleki ve etik sorumluluk gerekleri ve mevzuat hakkında bilgiye sahiptir.X
5
Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.X
6
Yaşam boyu öğrenme prensibi çerçevesinde mesleki bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri takip eder.X
7
Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar.X
8
Alanına yönelik güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.X
9
Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanır.X
10
Mesleki uygulamaları takip ederek kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.X
11
Lisans ve yüksek lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.X
12
Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.X