GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
METABOLİZMADA VİTAMİNLERİN METABOLİK SÜRECİ II/BDB-4100
Dersin Adı: METABOLİZMADA VİTAMİNLERİN METABOLİK SÜRECİ II
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Makbule GEZMEN KARADAĞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/mgezmen
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mgezmen@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İnsan metabolizmasında suda eriyen vitaminlerin gereksinimini, biyoyararlılığını ve fonksiyonları
Metabolik süreçte suda eriyen vitaminlerin rolü -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Yeterli ve dengeli beslenme kavramı, besin grupları incelenmesi, ödev konularının belirlenmesi
2. Hafta  İnsan metabolizmasında yağda eriyen vitaminlerin olü
3. Hafta  B1 vitamininin metabolizmadaki önemi ve metabolik süreci
4. Hafta  B2 vitamininin metabolizmadaki önemi ve metabolik süreci
5. Hafta  Niasinin metabolizmadaki önemi ve metabolik süreci
6. Hafta  B6 vitamininin metabolizmadaki önemi ve metabolik süreci
7. Hafta  B12 vitamininin metabolizmadaki önemi ve metabolik süreci
8. Hafta  Folik asidin metabolizmadaki önemi ve metabolik süreci
9. Hafta  C vitamininin metabolizmadaki önemi ve metabolik süreci
10. Hafta  Pantotenik asidin metabolizmadaki önemi ve metabolik süreci
11. Hafta  Biotin ve Kolinin metabolizmadaki önemi ve metabolik süreci
12. Hafta  Lipoik asit ve Karnitinin metabolizmadaki önemi ve metabolik süreci
13. Hafta  Ödevlerin değerlendirilmesi ve tartışma
14. Hafta  Ödevlerin değerlendirilmesi ve tartışma
15. Hafta  Ödevlerin değerlendirilmesi ve tartışma
16. Hafta  Ödevlerin değerlendirilmesi ve tartışma
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1.Stipanuk MH. Biochemical and Physiological Aspect of Human Nutrition, Philadelphia, 2000. 2. Jacobson M. Food principles; an analytical and experimental introduction to the study of foods and food preparation,. Washington State University, 1966.. 3.Brown A.C., Understanding Food: Principles and Preparation, (3th edition), 2007. 4.Bowman BA, Russel RM. Present Knowledge in Nutrition. ILSI Pres, Washington, 2001.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
60
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
5
70
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
6
84
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
7
5
35
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
9
9
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
232
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yaptığı özgün araştırmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar.X
2
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar.X
3
Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
4
Mesleki ve etik sorumluluk gerekleri ve mevzuat hakkında bilgiye sahiptir.X
5
Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.X
6
Yaşam boyu öğrenme prensibi çerçevesinde mesleki bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri takip eder.X
7
Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar.X
8
Alanına yönelik güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.X
9
Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanır.X
10
Mesleki uygulamaları takip ederek kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.X
11
Lisans ve yüksek lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.X
12
Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.X