GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BESLENME VE DAVRANIŞ/BDB-4080
Dersin Adı: BESLENME VE DAVRANIŞ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Sıdıka Bulduk
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/sbulduk
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  sbulduk@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Beslenme bilgi, tutum ve davranış ilişkinin öğrenilmesi ve bu kapsamda öneriler geliştirilebilmesi
Besin öğeleri-davranış ilişkisinin öğrenilmesi ve bu kapsamda öneriler geliştirilebilmesi.
Davranış değişikliğine yönelik modellerin öğrenilmesi
Davranış değişikliğine ilişkin teoriler ve ölçeklerin öğrenilmesi
Farklı yaş gruplarında yeme davranışlarına öğrenilmesi ve bu kapsamda öneriler geliştirilebilmes
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Beslenme bilgi, tutum ve davranış ilişkisi
2. Hafta  Davranışa etki eden faktörler
3. Hafta  Davranış ve öğrenme üzerine besin öğelerinin etkisi
4. Hafta  Davranış değişim modelleri
5. Hafta  Davranış teorileri (Planlanmış davranış teorisi, Adzen vb.)
6. Hafta  Davranış modifikasyonu (uyaran kontrolü, pekiştirme, beslenme eğitimi, kognitif değişiklikler vb.)
7. Hafta  Gebe-emziklilik dönemi ve yeme davranışı
8. Hafta  Çocuklarda yeme davranışı
9. Hafta  Yetişkinlerde ve yaşlılarda yeme davranışı
10. Hafta  Hastalıklarda yeme davranışı
11. Hafta  Motivasyon görüşmeleri ve yeme davranışı değişiklikleri
12. Hafta  Davranış, tutum ölçeklerine genel bakış
13. Hafta  Araştırma planlanması ve uygulanması
14. Hafta  Araştırmanın değerlendirilip sunulması
15. Hafta  Araştırmanın değerlendirilip sunulması
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -Worobey, J., Tepper, BJ. and Karanek, R. Nutrition and Behavior. A multidisciplinary approches. CABI Publishing. 2007. -Süreli yayınlar (Journal of Nutrition Education and Behavior, vb.)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma, Proje/Alan Çalışması, Literatür tarama
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
50
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
2
30
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
2
20
40
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
20
40
 Materyal tasarlama, uygulama
6
9
54
 Rapor hazırlama
1
10
10
 Sunu hazırlama
1
20
20
 Sunum
2
6
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
20
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
226
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yaptığı özgün araştırmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar.X
2
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar.X
3
Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
4
Mesleki ve etik sorumluluk gerekleri ve mevzuat hakkında bilgiye sahiptir.X
5
Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.X
6
Yaşam boyu öğrenme prensibi çerçevesinde mesleki bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri takip eder.X
7
Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar.X
8
Alanına yönelik güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.X
9
Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanır.X
10
Mesleki uygulamaları takip ederek kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.X
11
Lisans ve yüksek lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.X
12
Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.X