GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BESLENME VE DAVRANIŞ/BDB-4080
Dersin Adı: BESLENME VE DAVRANIŞ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Beslenme bilgi, tutum ve davranış ilişkinin öğrenilmesi ve bu kapsamda öneriler geliştirilebilmesi
Besin öğeleri-davranış ilişkisinin öğrenilmesi ve bu kapsamda öneriler geliştirilebilmesi.
Davranış değişikliğine yönelik modellerin öğrenilmesi
Davranış değişikliğine ilişkin teoriler ve ölçeklerin öğrenilmesi
Farklı yaş gruplarında yeme davranışlarına öğrenilmesi ve bu kapsamda öneriler geliştirilebilmes

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Beslenme bilgi, tutum ve davranış ilişkisi
2. Hafta  Davranışa etki eden faktörler
3. Hafta  Davranış ve öğrenme üzerine besin öğelerinin etkisi
4. Hafta  Davranış değişim modelleri
5. Hafta  Davranış teorileri (Planlanmış davranış teorisi, Adzen vb.)
6. Hafta  Davranış modifikasyonu (uyaran kontrolü, pekiştirme, beslenme eğitimi, kognitif değişiklikler vb.)
7. Hafta  Gebe-emziklilik dönemi ve yeme davranışı
8. Hafta  Çocuklarda yeme davranışı
9. Hafta  Yetişkinlerde ve yaşlılarda yeme davranışı
10. Hafta  Hastalıklarda yeme davranışı
11. Hafta  Motivasyon görüşmeleri ve yeme davranışı değişiklikleri
12. Hafta  Davranış, tutum ölçeklerine genel bakış
13. Hafta  Araştırma planlanması ve uygulanması
14. Hafta  Araştırmanın değerlendirilip sunulması
15. Hafta  Araştırmanın değerlendirilip sunulması
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
50
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
2
30
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
2
20
40
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
20
40
 Materyal tasarlama, uygulama
6
9
54
 Rapor hazırlama
1
10
10
 Sunu hazırlama
1
20
20
 Sunum
2
6
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
20
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
226
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans düzeyinde edindiği alana özgü temel bilgileri ileri düzeyde uygular.X
2
Mesleki ve etik sorumluluk gereklerine uygun davranır.X
3
Özgün bir yöntem, tasarım veya uygulamayı alanına veya farklı bir alana uyarlar.X
4
Alanına özgü ileri araştırma yöntemlerini kullanır.X
5
Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme süreçlerini kullanır.X
6
Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.X
7
Alana özgü kanıta dayalı araştırmalar yürütür.X
8
Alana özgü bireysel ve toplumsal sağlık sorunlarına yönelik yeni yaklaşımlar ve çözüm önerileri geliştirir.X
9
Akademik çalışmalarının sonuçlarını çıktılarını akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunur.X
10
Alanı ile ilgili sağlık politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini kalite çerçevesinde değerlendirerek çözümler geliştirir.X
11
Bilimsel ve teknolojik alanların yanı sıra sosyal ve kültürel alandaki gelişmeleri takip eder.X
12
Ulusal ve uluslararası alandaki yenilikleri takip ederek değerlendirir ve toplum yararına kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Sıdıka Bulduk)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/sbulduk)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (sbulduk@gazi.edu.tr)