GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
NÖROLOJİK VE PSİKİYATRİK HASTALIKLAR VE DİYET TEDAVİSİ/BDB-3090
Dersin Adı: NÖROLOJİK VE PSİKİYATRİK HASTALIKLAR VE DİYET TEDAVİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Hilal YILDIRAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/hilalciftci
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hilalciftci@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu dersin sonunda öğrenci; nörolojik, psikiyatrik hastalıkların tedavisinde beslenmenin etkinliğini ve önemini, tıbbi beslenme tedavisinin amaçlarını
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Mental hastalıkların sınıflandırılması
2. Hafta  Mood hastalıkları ve beslenme
3. Hafta  Demans, Alzheimer hastalığı ve beslenme
4. Hafta  Epilepsi ve beslenme
5. Hafta  Parkinson hastalığı ve beslenme
6. Hafta  Multiple skleroz ve beslenme
7. Hafta  Şizofreni ve beslenme
8. Hafta  Migren ve beslenme
9. Hafta  Depresyon ve beslenme
10. Hafta  Myasthenia gravis ve beslenme
11. Hafta  Nörolojik hastalıklarda beslenme desteği
12. Hafta  Seminer sunumları I
13. Hafta  Seminer sunumları II
14. Hafta  Seminer sunumları III
15. Hafta  Seminer sunumları IV
16. Hafta  Seminer sunumları V
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -Baysal A ve ark. Diyet El Kitabı, 4. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2002 -Williams SD. Nutrition and Diet Therapy, 6th Edition, Times Mirror / Mosby College Publishing, St Lois, 1989 -Briony T. Manual of Dietetic Practice, 3rd Edition, Blackwell Science Ltd. Cornwall, 2001 -Uluslararası beslenme ve diyet dergileri (European J Clin Nutr, JADA, Am J Clin. Nutr, vb.) ve kitaplar
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
1
25
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
3
36
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
4
48
 Materyal tasarlama, uygulama
2
13
26
 Rapor hazırlama
3
8
24
 Sunu hazırlama
6
7
42
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
11
11
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
11
11
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
229
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9.16
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yaptığı özgün araştırmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar.X
2
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar.X
3
Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
4
Mesleki ve etik sorumluluk gerekleri ve mevzuat hakkında bilgiye sahiptir.X
5
Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.X
6
Yaşam boyu öğrenme prensibi çerçevesinde mesleki bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri takip eder.X
7
Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar.X
8
Alanına yönelik güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.X
9
Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanır.X
10
Mesleki uygulamaları takip ederek kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.X
11
Lisans ve yüksek lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.X
12
Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.X