GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ/BDB-3060
Dersin Adı: GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Saniye BİLİCİ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/sgbilici
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  sgbilici@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gıda güvenliği yönetim sistemlerine ilişkin temel kavramları öğrenebilme
Gıda güvenliği yönetim sistemlerine ilişkin ilkeleri öğrenebilme
Gıda güvenliği yönetim sistemlerine ilişkin uygulamaları öğrenebilme
Besin kaynaklı hastalıkları öğrenebilme
Kişisel hijyen ve sanitasyon kurallarını öğrenebilme
HACCP ve ISO 22000:2005 sistemlerini tanıyabime
Gıda güvenliği yönetim sistemlerini uygulama ve yönetme becerisini kazanabilme


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Amaç ve hedefler, ders süreci ve değerlendirme hakkında bilgilendirme
2. Hafta  Besin kaynaklı hastalıklar
3. Hafta  Besin kontaminasyonu
4. Hafta  Temizlik ve dezenfeksiyon
5. Hafta  Kişisel hijyen
6. Hafta  Besin hijyeni
7. Hafta  Ara sınav
8. Hafta  Mutfak ve araç-gereç sanitasyonunu sağlama ilkeleri
9. Hafta  Catering işletmelerinde HACCP uygulamaları
10. Hafta  Catering işletmelerinde HACCP uygulamaları
11. Hafta  Catering işletmelerinde HACCP uygulamaları
12. Hafta  Catering işletmelerinde ISO 22000:2005 uygulamaları
13. Hafta  Catering işletmelerinde ISO 22000:2005 uygulamaları
14. Hafta  Seminer sunumları
15. Hafta  Seminer sunumları
16. Hafta  Dönem sonu sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1-Baş M. Besin Hijyeni, Güvenliği ve HACCP, Sim Matbaacılık, Ankara, 2004. 2- Inteas A. Food Qoality Assurance, Principles and Practices, CRC Pres
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Literatür tarama
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
2
25
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
5
8
40
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
12
60
 Materyal tasarlama, uygulama
5
3
15
 Rapor hazırlama
5
7
35
 Sunu hazırlama
2
11
22
 Sunum
2
6
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
225
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yaptığı özgün araştırmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar.X
2
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar.X
3
Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
4
Mesleki ve etik sorumluluk gerekleri ve mevzuat hakkında bilgiye sahiptir.X
5
Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.X
6
Yaşam boyu öğrenme prensibi çerçevesinde mesleki bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri takip eder.X
7
Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar.X
8
Alanına yönelik güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.X
9
Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanır.X
10
Mesleki uygulamaları takip ederek kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.X
11
Lisans ve yüksek lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.X
12
Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.X