GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İLERİ DİYETETİK UYGULAMALARI I (YETİŞKİN)/BDB-4110
Dersin Adı: İLERİ DİYETETİK UYGULAMALARI I (YETİŞKİN)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Klinikte beslenme tedavisi uygulamalarının geliştirilmesi konularında bilgi ve deneyim kazanabilme
Özgün bir konuda araştırma/proje hazırlayabilme ve literatüre katkı sağlayacak bir çıktı (makale, kitap, yeni bir tedavi yöntemi) geliştirebilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Kronik hastalıklara genel bakış
2. Hafta  Kronik hastalıklara genel bakış
3. Hafta  Beslenme ve diyetetik alanında özgün bir araştırma/proje planlama (amaç/hipotez belirleme ve ön hazırlık)
4. Hafta  Beslenme ve diyetetik alanında özgün bir araştırma/proje planlama (amaç/hipotez belirleme ve ön hazırlık)
5. Hafta  Beslenme ve diyetetik alanında özgün bir araştırma/proje planlama (amaç/hipotez belirleme ve ön hazırlık)
6. Hafta  Beslenme ve diyetetik alanında özgün bir araştırma/proje planlama (kaynak tarama)
7. Hafta  Beslenme ve diyetetik alanında özgün bir araştırma/proje planlama (kaynak tarama)
8. Hafta  Beslenme ve diyetetik alanında özgün bir araştırma/proje planlama (kaynak tarama)
9. Hafta  Beslenme ve diyetetik alanında özgün bir araştırma/proje planlama (yazma aşaması)
10. Hafta  Beslenme ve diyetetik alanında özgün bir araştırma/proje planlama (yazma aşaması)
11. Hafta  Beslenme ve diyetetik alanında özgün bir araştırma/proje planlama (yazma aşaması)
12. Hafta  Beslenme ve diyetetik alanında özgün bir araştırma/proje planlama (sunum)
13. Hafta  Beslenme ve diyetetik alanında özgün bir araştırma/proje planlama (sunum)
14. Hafta  Beslenme ve diyetetik alanında özgün bir araştırma/proje planlama (sunum)
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
25
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
6
6
36
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
8
48
 Materyal tasarlama, uygulama
5
8
40
 Rapor hazırlama
2
8
16
 Sunu hazırlama
1
3
3
 Sunum
1
5
5
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
7
7
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans düzeyinde edindiği alana özgü temel bilgileri ileri düzeyde uygular.X
2
Mesleki ve etik sorumluluk gereklerine uygun davranır.X
3
Özgün bir yöntem, tasarım veya uygulamayı alanına veya farklı bir alana uyarlar.X
4
Alanına özgü ileri araştırma yöntemlerini kullanır.X
5
Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme süreçlerini kullanır.X
6
Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.X
7
Alana özgü kanıta dayalı araştırmalar yürütür.X
8
Alana özgü bireysel ve toplumsal sağlık sorunlarına yönelik yeni yaklaşımlar ve çözüm önerileri geliştirir.X
9
Akademik çalışmalarının sonuçlarını çıktılarını akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunur.X
10
Alanı ile ilgili sağlık politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini kalite çerçevesinde değerlendirerek çözümler geliştirir.X
11
Bilimsel ve teknolojik alanların yanı sıra sosyal ve kültürel alandaki gelişmeleri takip eder.X
12
Ulusal ve uluslararası alandaki yenilikleri takip ederek değerlendirir ve toplum yararına kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Gamze AKBULUT)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/gakbulut)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (gakbulut@gazi.edu.tr)