GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BESLENME VE GENETİK/BDB-3100
Dersin Adı: BESLENME VE GENETİK
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Doç. Dr. Adviye Gülçin SAĞDIÇOĞLU CELEP
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.websitem.gazi.edu.tr/site/gulcincelep
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gulcincelep@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Nütrigenomik konusunda bilgi edinebilme
Nütrigenetik konusunda bilgi edinebilme
Makro ve mikro besin öğeleri ile gen arasındaki ilişkiyi öğrenebilmek
Bazı hastalıklar ile nütrigenetik arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
Hastalıklarla ilişkili genlerin ekspresyonunu artırmada besin ögeleri tüketim önerileri yapabilme
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Genetik varyasyon
2. Hafta  Nütrigenomik
3. Hafta  Nutrigenetik
4. Hafta  Genetik varyasyon ve beslenme gereksinimleri
5. Hafta  Gen-Makro besin öğesi etkileşimi
6. Hafta  Gen-Mikro besin öğesi etkileşimi
7. Hafta  Gen-Biyoaktif besin bileşenleri
8. Hafta  Nutrigenetik – Kardiyovasküler hastalıklar
9. Hafta  Nutrigenetik – Tip 2 diyabetes mellitus
10. Hafta  Nutrigenetik – Kanser
11. Hafta  Seminer sunumları
12. Hafta  Seminer sunumları
13. Hafta  Seminer sunumları
14. Hafta  Seminer sunumları
15. Hafta  Seminer sunumları
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -Simopoulos, AP. ve Ordovas, JM. Nutrigenetics And Nutrigenomics, World Review of Nutrition and Dietetics, Vol.93, Karger, 2004. -Mine, Y., Miyashita, K. and Shahidi, F. Nutrigenomics and proteomics in health and disease. Food factors and gene interaction. Wiley-Blackwell, 2009.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma, Proje/Alan Çalışması, Literatür tarama
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
50
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
2
30
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
11
44
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
11
44
 Materyal tasarlama, uygulama
6
5
30
 Rapor hazırlama
1
15
15
 Sunu hazırlama
1
9
9
 Sunum
1
8
8
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
20
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
200
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yaptığı özgün araştırmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar.X
2
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar.X
3
Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
4
Mesleki ve etik sorumluluk gerekleri ve mevzuat hakkında bilgiye sahiptir.X
5
Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.X
6
Yaşam boyu öğrenme prensibi çerçevesinde mesleki bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri takip eder.X
7
Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar.X
8
Alanına yönelik güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.X
9
Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanır.X
10
Mesleki uygulamaları takip ederek kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.X
11
Lisans ve yüksek lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.X
12
Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.X