GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İLERİ DİYETETİK UYGULAMALARI II (YETİŞKİN)/BDB-5100
Dersin Adı: İLERİ DİYETETİK UYGULAMALARI II (YETİŞKİN)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bu dersin sonunda öğrenciler, klinikte beslenme tedavisi uygulamaları ve hasta ile etkin iletişim kurabilme yeteneklerinin geliştirilmesi yöntemlerini öğrenir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Kronik hastalıklara genel bakış
2. Hafta  Diyet tedavisinin planlanmasında dikkat edilecek hususlar I
3. Hafta  Diyet tedavisinin planlanmasında dikkat edilecek hususlar II
4. Hafta  Diyet tedavisinin planlanmasında dikkat edilecek hususlar III
5. Hafta  Hasta ile etkin iletişim kurma becerileri: rol-play, yaratıcı drama uygulamaları I
6. Hafta  Hasta ile etkin iletişim kurma becerileri: rol-play, yaratıcı drama uygulamaları II
7. Hafta  Hasta ile etkin iletişim kurma becerileri: rol-play, yaratıcı drama uygulamaları III
8. Hafta  Hasta ile etkin iletişim kurma becerileri: rol-play, yaratıcı drama uygulamaları IV
9. Hafta  Hasta ile etkin iletişim kurma becerileri: rol-play, yaratıcı drama uygulamaları V
10. Hafta  Hasta ile etkin iletişim kurma becerileri: rol-play, yaratıcı drama uygulamaları VI
11. Hafta  Hasta ile etkin iletişim kurma becerileri: rol-play, yaratıcı drama uygulamaları VII
12. Hafta  Hasta ile etkin iletişim kurma becerileri: rol-play, yaratıcı drama uygulamaları VIII
13. Hafta  Hasta ile etkin iletişim kurma becerileri: rol-play, yaratıcı drama uygulamaları IX
14. Hafta  Hasta ile etkin iletişim kurma becerileri: rol-play, yaratıcı drama uygulamaları X
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
50
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
4
48
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
2
24
 Materyal tasarlama, uygulama
6
5
30
 Rapor hazırlama
4
6
24
 Sunu hazırlama
4
6
24
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
11
11
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
200
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans düzeyinde edindiği alana özgü temel bilgileri ileri düzeyde uygular.X
2
Mesleki ve etik sorumluluk gereklerine uygun davranır.X
3
Özgün bir yöntem, tasarım veya uygulamayı alanına veya farklı bir alana uyarlar.X
4
Alanına özgü ileri araştırma yöntemlerini kullanır.X
5
Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme süreçlerini kullanır.X
6
Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.X
7
Alana özgü kanıta dayalı araştırmalar yürütür.X
8
Alana özgü bireysel ve toplumsal sağlık sorunlarına yönelik yeni yaklaşımlar ve çözüm önerileri geliştirir.X
9
Akademik çalışmalarının sonuçlarını çıktılarını akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunur.X
10
Alanı ile ilgili sağlık politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini kalite çerçevesinde değerlendirerek çözümler geliştirir.X
11
Bilimsel ve teknolojik alanların yanı sıra sosyal ve kültürel alandaki gelişmeleri takip eder.X
12
Ulusal ve uluslararası alandaki yenilikleri takip ederek değerlendirir ve toplum yararına kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç.Dr. Hilal YILDIRAN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/hilalciftci)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (hilalciftci@gazi.edu.tr)