GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İLERİ DİYETETİK UYGULAMALARI II (YETİŞKİN)/BDB-5100
Dersin Adı: İLERİ DİYETETİK UYGULAMALARI II (YETİŞKİN)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Hilal YILDIRAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/hilalciftci
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hilalciftci@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu dersin sonunda öğrenciler, klinikte beslenme tedavisi uygulamaları ve hasta ile etkin iletişim kurabilme yeteneklerinin geliştirilmesi yöntemlerini
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kronik hastalıklara genel bakış
2. Hafta  Diyet tedavisinin planlanmasında dikkat edilecek hususlar I
3. Hafta  Diyet tedavisinin planlanmasında dikkat edilecek hususlar II
4. Hafta  Diyet tedavisinin planlanmasında dikkat edilecek hususlar III
5. Hafta  Hasta ile etkin iletişim kurma becerileri: rol-play, yaratıcı drama uygulamaları I
6. Hafta  Hasta ile etkin iletişim kurma becerileri: rol-play, yaratıcı drama uygulamaları II
7. Hafta  Hasta ile etkin iletişim kurma becerileri: rol-play, yaratıcı drama uygulamaları III
8. Hafta  Hasta ile etkin iletişim kurma becerileri: rol-play, yaratıcı drama uygulamaları IV
9. Hafta  Hasta ile etkin iletişim kurma becerileri: rol-play, yaratıcı drama uygulamaları V
10. Hafta  Hasta ile etkin iletişim kurma becerileri: rol-play, yaratıcı drama uygulamaları VI
11. Hafta  Hasta ile etkin iletişim kurma becerileri: rol-play, yaratıcı drama uygulamaları VII
12. Hafta  Hasta ile etkin iletişim kurma becerileri: rol-play, yaratıcı drama uygulamaları VIII
13. Hafta  Hasta ile etkin iletişim kurma becerileri: rol-play, yaratıcı drama uygulamaları IX
14. Hafta  Hasta ile etkin iletişim kurma becerileri: rol-play, yaratıcı drama uygulamaları X
15. Hafta  Örnek vaka sunumları I
16. Hafta  Örnek vaka sunumları II
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -Bowman BA and Russell RM (eds).Present Knowledge in Nutrition, eight edition, ILSI Press,Washington DC, 2001. -Baysal A, Aksoy M, Bozkurt N, Kutluay Merdol T, Pekcan P, Keçecioğlu S, Besler T, Mercanlıgil SM. Diyet El Kitabı, 4. baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2002. -Köksal G, Gökmen H, Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi, Hatipoğlu Yayınevi, 2000. -Uluslararası beslenme ve diyet dergileri (European J Clin Nutr, JADA, Am J Clin Nutr, vb.) ve kitaplar
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
1
25
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
3
36
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
2
24
 Materyal tasarlama, uygulama
6
5
30
 Rapor hazırlama
4
6
24
 Sunu hazırlama
4
6
24
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
11
11
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
202
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yaptığı özgün araştırmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar.X
2
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar.X
3
Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
4
Mesleki ve etik sorumluluk gerekleri ve mevzuat hakkında bilgiye sahiptir.X
5
Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.X
6
Yaşam boyu öğrenme prensibi çerçevesinde mesleki bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri takip eder.X
7
Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar.X
8
Alanına yönelik güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.X
9
Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanır.X
10
Mesleki uygulamaları takip ederek kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.X
11
Lisans ve yüksek lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.X
12
Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.X