GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ULUSAL VE ULUSLAR ARASI BESİN YARDIMI PROGRAMLARI/BDB-3120
Dersin Adı: ULUSAL VE ULUSLAR ARASI BESİN YARDIMI PROGRAMLARI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr.Nilüfer Acar Tek
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ntek@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ülkemizde ve dünyada uygulanan besin yardım plan ve politikalarının incelenmesi ve ülkeler arası farklılıkların değerlendirilmesini amaçlamaktadır.
Bu dersin sonunda öğrenci, dünyada besin güvencesi ve besin ulaşılabilirliği durumu ve besin yardımı uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaktır. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dünyada besin güvencesi durumu ve yeterli beslenme hakkı, plan ve politikalar
2. Hafta  Dünyada besin güvencesi durumu ve yeterli beslenme hakkı, plan ve politikalar
3. Hafta  Besin güvencesinin değerlendirilmesi
4. Hafta  Besin güvencesinin değerlendirilmesi
5. Hafta  Besin yardım programları
6. Hafta  Acil durumlarda gıda yardım programı
7. Hafta  Çocuk yetişkin ve yaşlılar için besin yardımları
8. Hafta  Çocuk yetişkin ve yaşlılar için besin yardımları
9. Hafta  Doğal afetlerde besin yardımları
10. Hafta  Doğal afetlerde besin yardımları
11. Hafta  Savaş durumunda besin yardımları
12. Hafta  Savaş durumunda besin yardımları
13. Hafta  Toplum beslenmesi diyetisyeninin rolü
14. Hafta  Toplum beslenmesi diyetisyeninin rolü
15. Hafta  Dönem ödevlerinin sunumu ve değerlendirilmesi
16. Hafta  Dönem ödevlerinin sunumu ve değerlendirilmesi
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Nnakwe NE. Community Nutrition. Jones and Bartlett Publishers. 2009. Gibney MJ. et al. Public Health Nutrition. Blackwell Publishing. 2004. http://www.nutrition.gov/food-assistance-programs www.who.org www.fao.org International Journals
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
7
9
63
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
5
35
 Materyal tasarlama, uygulama
5
3
15
 Rapor hazırlama
4
3
12
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
2
8
16
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
194
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yaptığı özgün araştırmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar.X
2
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar.X
3
Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
4
Mesleki ve etik sorumluluk gerekleri ve mevzuat hakkında bilgiye sahiptir.X
5
Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.X
6
Yaşam boyu öğrenme prensibi çerçevesinde mesleki bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri takip eder.X
7
Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar.X
8
Alanına yönelik güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.X
9
Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanır.X
10
Mesleki uygulamaları takip ederek kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.X
11
Lisans ve yüksek lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.X
12
Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.X