GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KLİNİKTE MENÜ PLANLAMA İLKELERİ/BDB-6100
Dersin Adı: KLİNİKTE MENÜ PLANLAMA İLKELERİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Saniye BİLİCİ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/sgbilici
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  sgbilici@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yataklı tedavi kurumlarında temel menü planlama ilkeleri bilgisi ve becerisi kazanabilme
Yataklı tedavi kurumlarında toplu beslenme hizmetlerine ilişkin yasal mevzuat hakkında bilgi edinebilme
Hastalıklara özgü menü planlama bilgi ve becerisi edinebilme
Kronik hastalıklara özgü standart tarife geliştirme becerisi kazanabilme.
Kronik hastalıklara özgü standart tarifeleri uygulama becerisi kazanabilme.
Hasta memnuniyetinin arttırılmasına ilişkin inovasyon çalışmalarının yürütülmesine yönelik yönetsel beceri kazanabilme. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Klinikte menü planlama ilkeleri ve genel yaklaşım
2. Hafta  Literatür taraması ve model planlama I
3. Hafta  Literatür taraması ve model planlama II
4. Hafta  Literatür taraması ve model planlama III
5. Hafta  Tarife geliştirme ve uygulama I
6. Hafta  Tarife geliştirme ve uygulama II
7. Hafta  Tarife geliştirme ve uygulama III
8. Hafta  Tarife geliştirme ve uygulama IV
9. Hafta  Tarife geliştirme ve uygulama V
10. Hafta  Uygulamaların değerlendirilmesi, tartışma ve sunumlar I
11. Hafta  Uygulamaların değerlendirilmesi, tartışma ve sunumlar II
12. Hafta  Uygulamaların değerlendirilmesi, tartışma ve sunumlar III
13. Hafta  Uygulamaların değerlendirilmesi, tartışma ve sunumlar IV
14. Hafta  Uygulamaların değerlendirilmesi, tartışma ve sunumlar V
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -Bowman BA and Russell RM (eds).Present Knowledge in Nutrition, eight edition, ILSI Press,Washington DC,2001. -Baysal A, Aksoy M, Bozkurt N, Kutluay
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Literatür tarama, Proje
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
2
25
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
3
12
36
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
12
60
 Materyal tasarlama, uygulama
5
4
20
 Rapor hazırlama
5
8
40
 Sunu hazırlama
2
8
16
 Sunum
2
4
8
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
226
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yaptığı özgün araştırmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar.X
2
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar.X
3
Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
4
Mesleki ve etik sorumluluk gerekleri ve mevzuat hakkında bilgiye sahiptir.X
5
Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.X
6
Yaşam boyu öğrenme prensibi çerçevesinde mesleki bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri takip eder.X
7
Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar.X
8
Alanına yönelik güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.X
9
Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanır.X
10
Mesleki uygulamaları takip ederek kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.X
11
Lisans ve yüksek lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.X
12
Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.X