GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KLİNİKTE MENÜ PLANLAMA İLKELERİ/BDB-6100
Dersin Adı: KLİNİKTE MENÜ PLANLAMA İLKELERİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Yataklı tedavi kurumlarında temel menü planlama ilkeleri bilgisi ve becerisi kazanabilme
Yataklı tedavi kurumlarında toplu beslenme hizmetlerine ilişkin yasal mevzuat hakkında bilgi edinebilme
Hastalıklara özgü menü planlama bilgi ve becerisi edinebilme
Kronik hastalıklara özgü standart tarife geliştirme becerisi kazanabilme.
Kronik hastalıklara özgü standart tarifeleri uygulama becerisi kazanabilme.
Hasta memnuniyetinin arttırılmasına ilişkin inovasyon çalışmalarının yürütülmesine yönelik yönetsel beceri kazanabilme.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Klinikte menü planlama ilkeleri ve genel yaklaşım
2. Hafta  Literatür taraması ve model planlama I
3. Hafta  Literatür taraması ve model planlama II
4. Hafta  Literatür taraması ve model planlama III
5. Hafta  Tarife geliştirme ve uygulama I
6. Hafta  Tarife geliştirme ve uygulama II
7. Hafta  Tarife geliştirme ve uygulama III
8. Hafta  Tarife geliştirme ve uygulama IV
9. Hafta  Tarife geliştirme ve uygulama V
10. Hafta  Ara sınav
11. Hafta  Uygulamaların değerlendirilmesi, tartışma ve sunumlar I
12. Hafta  Uygulamaların değerlendirilmesi, tartışma ve sunumlar II
13. Hafta  Uygulamaların değerlendirilmesi, tartışma ve sunumlar III
14. Hafta  Uygulamaların değerlendirilmesi, tartışma ve sunumlar IV
15. Hafta  Uygulamaların değerlendirilmesi, tartışma ve sunumlar V
16. Hafta  Final sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
2
25
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
3
12
36
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
12
60
 Materyal tasarlama, uygulama
5
4
20
 Rapor hazırlama
5
8
40
 Sunu hazırlama
2
8
16
 Sunum
2
4
8
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
226
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans düzeyinde edindiği alana özgü temel bilgileri ileri düzeyde uygular.X
2
Mesleki ve etik sorumluluk gereklerine uygun davranır.X
3
Özgün bir yöntem, tasarım veya uygulamayı alanına veya farklı bir alana uyarlar.X
4
Alanına özgü ileri araştırma yöntemlerini kullanır.X
5
Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme süreçlerini kullanır.X
6
Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.X
7
Alana özgü kanıta dayalı araştırmalar yürütür.X
8
Alana özgü bireysel ve toplumsal sağlık sorunlarına yönelik yeni yaklaşımlar ve çözüm önerileri geliştirir.X
9
Akademik çalışmalarının sonuçlarını çıktılarını akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunur.X
10
Alanı ile ilgili sağlık politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini kalite çerçevesinde değerlendirerek çözümler geliştirir.X
11
Bilimsel ve teknolojik alanların yanı sıra sosyal ve kültürel alandaki gelişmeleri takip eder.X
12
Ulusal ve uluslararası alandaki yenilikleri takip ederek değerlendirir ve toplum yararına kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Saniye BİLİCİ )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/site/sgbilici)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (sgbilici@gmail.com)