GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KLİNİK BESLENMEDE SORUNLAR II (ÇOCUK)/BDB-6090
Dersin Adı: KLİNİK BESLENMEDE SORUNLAR II (ÇOCUK)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  .
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  .
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  .
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Vaka takibinde dikkat edilecek hususları öğrenebilme
Klinikte yatan çocuklarda beslenmeye ilişkin sorunları saptayabilme
Beslenme sorunu ile hastalık ilişkisini inceleyebilme
Diyete ilişkin sorunları saptayabilme
Soruna ilişkin değişik tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilme
Soruna ilişkin uygulanan klasik yöntemleri öğrenebilme -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ders hakkında genel bilgi aktarımı: klinikte vaka takibi ve uygulamaların tartışılması, literatür taramaları ve sunumların hazırlanması
2. Hafta  Ders hakkında genel bilgi aktarımı: klinikte vaka takibi ve uygulamaların tartışılması, literatür taramaları ve sunumların hazırlanması
3. Hafta  Klinikte vaka izlemi I
4. Hafta  Klinikte vaka izlemi II
5. Hafta  Klinikte vaka izlemi III
6. Hafta  Klinikte vaka izlemi IV
7. Hafta  Klinikte vaka izlemi V
8. Hafta  Vaka sunumları I
9. Hafta  Vaka sunumları II
10. Hafta  Vaka sunumları III
11. Hafta  Vaka sunumları IV
12. Hafta  Vaka sunumları V
13. Hafta  Vaka sunumları VI
14. Hafta  Vaka sunumları VII
15. Hafta  Vaka sunumları VIII
16. Hafta  Vaka sunumları IX
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Fomon SJ, Nutrition of Normal Infants, Mosby St Luis, 1993. -Köksal G, Gökmen H, Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi, Hatipoğlu Yayınevi, 2000.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma, Proje/Alan Çalışması, Literatür tarama
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
50
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
14
70
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
14
70
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
15
15
 Sunu hazırlama
1
15
15
 Sunum
1
7
7
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
20
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
225
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yaptığı özgün araştırmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar.X
2
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar.X
3
Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
4
Mesleki ve etik sorumluluk gerekleri ve mevzuat hakkında bilgiye sahiptir.X
5
Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.X
6
Yaşam boyu öğrenme prensibi çerçevesinde mesleki bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri takip eder.X
7
Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar.X
8
Alanına yönelik güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.X
9
Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanır.X
10
Mesleki uygulamaları takip ederek kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.X
11
Lisans ve yüksek lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.X
12
Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.X