GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENERJİ ALIMI-HARCAMASI VE FİZİKSEL AKTİVİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ/BDB-4030
Dersin Adı: ENERJİ ALIMI-HARCAMASI VE FİZİKSEL AKTİVİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Nilüfer Acar Tek
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~ntek
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ntek@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Enerji kavramı ve ilgili tanımları bilecek,
Toplam enerji harcamasının saptanmasında kullanılan yöntemleri tanıyacak
Bu yöntemleri uygulama becerisi kazanacak
Yöntemlerin klinikte kullanılması konusunda gerekli bilgi ve beceriyi kazanacak
Yöntemlerin sahada kullanılması konusunda gerekli bilgi ve beceriyi kazanacak
Yöntemlerin farklı yaş gruplarında kullanılması konusunda gerekli bilgi ve beceriyi kazanacak -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim ve uygulamalarla yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Enerji kavramı ve tanımlar
2. Hafta  Enerji kavramı ve tanımlar
3. Hafta  Bazal-Dinlenme enerji harcamasının saptanmasında kullanılan dolaylı ve dolaysız yöntemler
4. Hafta  Bazal-Dinlenme enerji harcamasının saptanmasında kullanılan dolaylı ve dolaysız yöntemler
5. Hafta  Pratik Uygulama
6. Hafta  Enerji gereksiniminin saptanmasında kullanılan eşitlikler
7. Hafta  Enerji gereksiniminin saptanmasında kullanılan eşitlikler
8. Hafta  Pratik Uygulama
9. Hafta  Fiziksel aktivitenin değerlendirilmesi
10. Hafta  Fiziksel aktivitenin değerlendirilmesi
11. Hafta  Farklı yaş gruplarında enerji alımı-harcamasının değerlendirilmesi
12. Hafta  Farklı yaş gruplarında enerji alımı-harcamasının değerlendirilmesi
13. Hafta  Farklı yaş gruplarında enerji alımı-harcamasının değerlendirilmesi
14. Hafta  Farklı yaş gruplarında enerji alımı-harcamasının değerlendirilmesi
15. Hafta  Dönem ödevlerinin değerlendirilmesi
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. W. P. T. James, E. C. Schofield. Human Energy Requirements: A Manual for Planners and Nutritionists (Oxford Medical Publications) 1991. 2. Human
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
40
 Ödev
1
20
 Uygulama
2
10
 Projeler
0
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
8
6
48
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
5
40
 Materyal tasarlama, uygulama
8
5
40
 Rapor hazırlama
4
5
20
 Sunu hazırlama
4
4
16
 Sunum
2
6
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
7
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
221
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yaptığı özgün araştırmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar.X
2
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar.X
3
Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
4
Mesleki ve etik sorumluluk gerekleri ve mevzuat hakkında bilgiye sahiptir.X
5
Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.X
6
Yaşam boyu öğrenme prensibi çerçevesinde mesleki bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri takip eder.X
7
Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar.X
8
Alanına yönelik güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.X
9
Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanır.X
10
Mesleki uygulamaları takip ederek kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.X
11
Lisans ve yüksek lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.X
12
Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.X