GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BESİNLERDEKİ İŞLEME YÖNTEMLERİNİN BESLENME İLE İLİŞKİSİ/BDB-3040
Dersin Adı: BESİNLERDEKİ İŞLEME YÖNTEMLERİNİN BESLENME İLE İLİŞKİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Besin işleme ve depolama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilme
Besin işleme ve depolama koşullarının makro besin öğeleri üzerine etkilerini öğrenebilme
Besin işleme ve depolama koşullarının mikro besin öğeleri üzerine etkilerini öğrenebilme
Besin matriksi bileşenleri arasındaki ilişkileri öğrenebilme
Aroma bileşenlerinin oluşumu ve etkileyen etmenleri öğrenebilme
Doğru pişirme ve depolama ilkelerinin belirlenmesinde bilgilerini sentez etme yeteneğini kazanabilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Beslenme ilkelerine genel bakış
2. Hafta  Besin işleme yöntemleri
3. Hafta  Besin depolama koşulları
4. Hafta  Dönem ödevlerinin belirlenmesi
5. Hafta  Besin işleme ve depolama koşullarının karbonhidratlar üzerine etkisi
6. Hafta  Besin işleme ve depolama koşullarının proteinler üzerine etkisi
7. Hafta  Besin işleme ve depolama koşullarının yağlar üzerine etkisi
8. Hafta  Besin işleme ve depolama koşullarının vitaminler üzerine etkisi
9. Hafta  Besin işleme ve depolama koşullarının mineraller üzerine etkisi
10. Hafta  Besin matriksi bileşenleri arasındaki ilişkiler
11. Hafta  Lipit oksidasyonu, protein stabilitesi ve modifikasyonu ile hücre duvarı polisakkaritlerini etkileyen etmenler
12. Hafta  Aroma bileşenlerinin oluşumu ve etkileyen etmenler
13. Hafta  Dönem ödevlerinin sunumu
14. Hafta  Dönem ödevlerinin sunumu
15. Hafta  Dönem ödevlerinin sunumu
16. Hafta  Dönem Sonu sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
50
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
2
15
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
15
60
 Materyal tasarlama, uygulama
4
4
16
 Rapor hazırlama
3
5
15
 Sunu hazırlama
1
12
12
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
17
17
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
20
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
201
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans düzeyinde edindiği alana özgü temel bilgileri ileri düzeyde uygular.X
2
Mesleki ve etik sorumluluk gereklerine uygun davranır.X
3
Özgün bir yöntem, tasarım veya uygulamayı alanına veya farklı bir alana uyarlar.X
4
Alanına özgü ileri araştırma yöntemlerini kullanır.X
5
Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme süreçlerini kullanır.X
6
Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.X
7
Alana özgü kanıta dayalı araştırmalar yürütür.X
8
Alana özgü bireysel ve toplumsal sağlık sorunlarına yönelik yeni yaklaşımlar ve çözüm önerileri geliştirir.X
9
Akademik çalışmalarının sonuçlarını çıktılarını akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunur.X
10
Alanı ile ilgili sağlık politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini kalite çerçevesinde değerlendirerek çözümler geliştirir.X
11
Bilimsel ve teknolojik alanların yanı sıra sosyal ve kültürel alandaki gelişmeleri takip eder.X
12
Ulusal ve uluslararası alandaki yenilikleri takip ederek değerlendirir ve toplum yararına kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Sıdıka Bulduk)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/sbulduk)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (@)