GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BESİNLERDEKİ İŞLEME YÖNTEMLERİNİN BESLENME İLE İLİŞKİSİ/BDB-3040
Dersin Adı: BESİNLERDEKİ İŞLEME YÖNTEMLERİNİN BESLENME İLE İLİŞKİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Sıdıka Bulduk
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/sbulduk
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  @
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Besin işleme ve depolama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilme
Besin işleme ve depolama koşullarının makro besin öğeleri üzerine etkilerini öğrenebilme
Besin işleme ve depolama koşullarının mikro besin öğeleri üzerine etkilerini öğrenebilme
Besin matriksi bileşenleri arasındaki ilişkileri öğrenebilme
Aroma bileşenlerinin oluşumu ve etkileyen etmenleri öğrenebilme
Doğru pişirme ve depolama ilkelerinin belirlenmesinde bilgilerini sentez etme yeteneğini kazanabilme -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Beslenme ilkelerine genel bakış
2. Hafta  Besin işleme yöntemleri
3. Hafta  Besin depolama koşulları
4. Hafta  Dönem ödevlerinin belirlenmesi
5. Hafta  Besin işleme ve depolama koşullarının karbonhidratlar üzerine etkisi
6. Hafta  Besin işleme ve depolama koşullarının proteinler üzerine etkisi
7. Hafta  Besin işleme ve depolama koşullarının yağlar üzerine etkisi
8. Hafta  Besin işleme ve depolama koşullarının vitaminler üzerine etkisi
9. Hafta  Besin işleme ve depolama koşullarının mineraller üzerine etkisi
10. Hafta  Besin matriksi bileşenleri arasındaki ilişkiler
11. Hafta  Lipit oksidasyonu, protein stabilitesi ve modifikasyonu ile hücre duvarı polisakkaritlerini etkileyen etmenler
12. Hafta  Aroma bileşenlerinin oluşumu ve etkileyen etmenler
13. Hafta  Dönem ödevlerinin sunumu
14. Hafta  Dönem ödevlerinin sunumu
15. Hafta  Dönem ödevlerinin sunumu
16. Hafta  Dönem Sonu sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  James G. Brennan (Ed). Food Processing Handbook. John Wiley & Sons Canada, Ltd, 2006 Thomas Richardson and John W. Finley (Ed). Chemical Changes in F
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma, Literatür tarama, Proje/Alan Çalışması
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
50
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
2
15
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
15
60
 Materyal tasarlama, uygulama
4
4
16
 Rapor hazırlama
3
5
15
 Sunu hazırlama
1
12
12
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
17
17
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
20
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
201
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yaptığı özgün araştırmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar.X
2
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar.X
3
Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
4
Mesleki ve etik sorumluluk gerekleri ve mevzuat hakkında bilgiye sahiptir.X
5
Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.X
6
Yaşam boyu öğrenme prensibi çerçevesinde mesleki bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri takip eder.X
7
Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar.X
8
Alanına yönelik güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.X
9
Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanır.X
10
Mesleki uygulamaları takip ederek kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.X
11
Lisans ve yüksek lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.X
12
Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.X