GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HASTANE ENFEKSİYONLARI VE KONTROLÜ/HEM-5180
Dersin Adı: HASTANE ENFEKSİYONLARI VE KONTROLÜ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Hastane enfeksiyonlarına ilişkin temel teori ve uygulamaları tanımlar
Hastane enfeksiyonlarının yönetim ve surveyansında sağlık personelinin rolünü tartışır
Hastane enfeksiyon epidemiyolojisini ana hatlarıyla tartışır
Enfeksiyon kontrol programlarını takip eder
Hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik profesyonel sorumluluğunu gösterir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Hastane enfeksiyonlarının genel özellikleri (tanımı, önemi, epidemiyolojisi, risk faktörleri vb.)
2. Hafta  Enfeksiyon kontrol programları (uluslararası, ulusal veya bölgesel, hastane) ve sağlık profesyonellerinin sorumluluğu (hastane yönetimi, hekim, hemşire, vb.)
3. Hafta  Enfeksiyon kontrolünde organizasyon ve sağlık profesyonellerinin sorumluluğu ( hastane yönetimi, hekim, hemşire, v.b)
4. Hafta  Hastane enfeksiyonlarında uluslararası ve ulusal sürveyans yöntemleri ve salgın araştırması
5. Hafta  Hasta bakımında enfeksiyon kontrol önlemleri (standart önlemler, izolasyon önlemleri/bulaşma şekillerine özgü önlemler) ve kanıta dayalı uygulamalar
6. Hafta  Hasta bakımında enfeksiyon kontrol önlemleri (standart önlemler, izolasyon önlemleri/bulaşma şekillerine özgü önlemler) ve kanıta dayalı uygulamalar (devam)
7. Hafta  Hastane enfeksiyonları ve personel sağlığı; hastane enfeksiyonları ve hukuki boyut
8. Hafta  Ara sınavı
9. Hafta  Sağlık bakımı ile ilişkili solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesi, tedavisi ve bakımında güncel yaklaşımlar ve kanıta dayalı uygulamalar
10. Hafta  Sağlık bakımı ile ilişkili cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesi, tedavisi ve bakımında güncel yaklaşımlar ve kanıta dayalı uygulamalar
11. Hafta  Sağlık bakımı ile ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarının önlenmesi, tedavisi ve bakımında güncel yaklaşımlar ve kanıta dayalı uygulamalar
12. Hafta  Sağlık bakımı ile ilişkili damar içi kateterle ilişkili enfeksiyonlarının önlenmesi, tedavisi ve bakımında güncel yaklaşımlar ve kanıta dayalı uygulamalar
13. Hafta  Sağlık bakımı ile ilişkili vankomisine dirençli enterokok enfeksiyonlarının önlenmesi, tedavisi ve bakımında güncel yaklaşımlar ve kanıta dayalı uygulamalar
14. Hafta  Sağlık bakımı ile ilişkili metisiline duyarlı ve dirençli enfeksiyonların önlenmesi, tedavisi ve bakımında güncel yaklaşımlar ve kanıta dayalı uygulamalar
15. Hafta  Antimikrobiyal kullanımı, antimikrobiyal direnç ve önleme yolları
16. Hafta   Final Sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
3
2
6
 Sunu hazırlama
6
2
12
 Sunum
3
2
6
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
3
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
126
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri yorumlayabilme.X
2
Hemşirelik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda kullanması gereken istatistiksel yöntemleri yorumlayabilme.X
3
Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı bilimsel sürece uygun olarak geliştirebilme.X
4
Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak üretebilmeX
5
Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araç - gereç ve programları kullanabilmeX
6
Özgün olarak ortaya koyduğu çalışmayı uluslararası makale/bildiri olarak yayınlayabilme.X
7
Hemşirelik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümünde mesleki etik ilke ve değerleri kullanabilme.X
8
Yaşam boyu öğrenme süreci ve ilkelerini mesleki uygulamalarına uyarlayabilme.X
9
Mesleki ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik liderlik yapabilme.X
10
Mesleki uygulamalarında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanabilmeX
11
Farklı kültürel yapılara uygun hemşirelik hizmeti sunabilme.X
12
Etkili iletişim becerilerini kullanabilmeX
13
Gerekli durumlarda diğer disiplinlerle işbirliği yapabilme.X
14
Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik toplumu aydınlatabilmeX
15
Alanına uygun kullanabileceği hemşirelik model ve kuramlarını belirleyebilmeX
16
Sağlık strateji ve politikalarını yorumlayabilme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Hülya BULUT , Doç. Dr. SEVİL GÜLER DEMİR)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/site/bhulya , https://websitem.gazi.edu.tr/site/sevil.guler )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (sevil.guler@gazi.edu.tr , bhulya@gazi.edu.tr)