GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI/HEM-6021
Dersin Adı: CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Hemşirelik bakımı gereken durumlarda problem çözme becerilerini aktif olarak kullanır
Fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak bireye bütüncül yaklaşımı kullanma becerisi kazanır
Cerrahi hastasının bakımında problem çözme yaklaşımını kullanır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Genel Cerrahi Uygulaması, Vaka Tartışması
2. Hafta  Genel Cerrahi Uygulaması, Vaka Tartışması
3. Hafta  Genel Cerrahi Yoğun Bakım Uygulaması, Vaka Tartışması
4. Hafta  Kardiyovasküler Cerrahi Uygulaması, Vaka Tartışması
5. Hafta  Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Uygulaması, Vaka Tartışması
6. Hafta  Beyin Cerrahisi Uygulaması , Vaka Tartışması
7. Hafta  Beyin Cerrahisi Uygulaması , Vaka Tartışması
8. Hafta  Beyin Cerrahisi Yoğun Bakım Uygulaması ,Vaka Tartışması
9. Hafta  Ortopedik Cerrahi Uygulaması, Vaka Tartışması
10. Hafta  Ortopedik Cerrahi Uygulaması, Vaka Tartışması
11. Hafta  Göğüs Cerrahi Uygulaması, Vaka Tartışması
12. Hafta  Göğüs Cerrahi Yoğun Bakım Uygulaması, Vaka Tartışması
13. Hafta  Üroloji Uygulaması, Vaka Tartışması
14. Hafta  Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Uygulaması, Vaka Tartışması
15. Hafta  Acil Kliniği Uygulaması, Vaka Tartışması
16. Hafta  Final sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
60
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
0
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
8
112
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
4
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
4
2
8
 Sunu hazırlama
10
2
20
 Sunum
6
6
36
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
3
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
208
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri yorumlayabilme.X
2
Hemşirelik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda kullanması gereken istatistiksel yöntemleri yorumlayabilme.X
3
Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı bilimsel sürece uygun olarak geliştirebilme.X
4
Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak üretebilmeX
5
Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araç - gereç ve programları kullanabilmeX
6
Özgün olarak ortaya koyduğu çalışmayı uluslararası makale/bildiri olarak yayınlayabilme.X
7
Hemşirelik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümünde mesleki etik ilke ve değerleri kullanabilme.X
8
Yaşam boyu öğrenme süreci ve ilkelerini mesleki uygulamalarına uyarlayabilme.X
9
Mesleki ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik liderlik yapabilme.X
10
Mesleki uygulamalarında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanabilmeX
11
Farklı kültürel yapılara uygun hemşirelik hizmeti sunabilme.X
12
Etkili iletişim becerilerini kullanabilmeX
13
Gerekli durumlarda diğer disiplinlerle işbirliği yapabilme.X
14
Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik toplumu aydınlatabilmeX
15
Alanına uygun kullanabileceği hemşirelik model ve kuramlarını belirleyebilmeX
16
Sağlık strateji ve politikalarını yorumlayabilme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr.Hülya BULUT , Doç. Dr. Sevil GÜLER DEMİR)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/bhulya , http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/sevil.guler)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (bhulya@gazi.edu.tr , sevil.guler@gazi.edu.tr)