GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GERONTOLOJİ-GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ/HEM-5130
Dersin Adı: GERONTOLOJİ-GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Dünya ve Türkiye’de yaşlı nüfusun demografik özelliklerini bilir
Yaşlılık ve yaşlanma teorilerini bilir
Yaşlanmaya bağlı ortaya çıkan normal fizyolojik ve psikolojik değişiklikleri ayırt eder
Yaşlıların temel sağlık sorunlarını bilir
Yaşlılarda sağlığı koruma ve geliştirme etkinliklerini açıklar
Yaşlılara sunulacak hizmetlerin multidisipliner özelliğini kavrar
Yaşlılıkla ilgili politikaları bilir
Yaşlılarla ilgili yasa ve yönetmelikleri bilir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Yaşlı bireylerde sık görülen sağlık sorunları
2. Hafta  Yaşlı sağlığının korunması ve geliştirilmesi (birincil, ikincil, üçüncül korunma)
3. Hafta  Yaşlı sağlığının korunması ve geliştirilmesi (birincil, ikincil, üçüncül korunma)
4. Hafta  Yaşlı bireylerde fizyolojik değişiklikler ve hemşirelik tanılaması
5. Hafta  Yaşlı bireylerde ilaç kullanımı ile ilgili sorunlar ve hemşirelik yaklaşımı
6. Hafta  Yaşlı bireylerde psikolojik sorunlar (yalnızlık, sosyal destek) ve hemşirelik yaklaşımı
7. Hafta  Ara sınav
8. Hafta  Yaşlı bireylerde sosyal sorunlar ve hemşirelik yaklaşımları
9. Hafta  Yaşlı ayrımcılığı, istismar ve hemşirelik yaklaşımı
10. Hafta  Yaşlı bireylerin bakım sorunları
11. Hafta  Yaşlı bireylerin bakım sorunları
12. Hafta  Yaşlı bireylerin evde ve kurumda bakımı
13. Hafta  Yaşlı bireylerde etik ve yasal sorunlar
14. Hafta  Yaşlı bireylerde etik ve yasal sorunlar
15. Hafta  Yaşlılık politikaları, kanun ve yönetmelikler
16. Hafta  FİNAL
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
3
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
2
30
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
15
3
45
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
3
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
5
15
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
3
2
6
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri yorumlayabilme.X
2
Hemşirelik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda kullanması gereken istatistiksel yöntemleri yorumlayabilme.X
3
Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı bilimsel sürece uygun olarak geliştirebilme.
4
Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak üretebilmeX
5
Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araç - gereç ve programları kullanabilmeX
6
Özgün olarak ortaya koyduğu çalışmayı uluslararası makale/bildiri olarak yayınlayabilme.
7
Hemşirelik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümünde mesleki etik ilke ve değerleri kullanabilme.
8
Yaşam boyu öğrenme süreci ve ilkelerini mesleki uygulamalarına uyarlayabilme.
9
Mesleki ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik liderlik yapabilme.
10
Mesleki uygulamalarında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanabilme
11
Farklı kültürel yapılara uygun hemşirelik hizmeti sunabilme.X
12
Etkili iletişim becerilerini kullanabilmeX
13
Gerekli durumlarda diğer disiplinlerle işbirliği yapabilme.X
14
Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik toplumu aydınlatabilmeX
15
Alanına uygun kullanabileceği hemşirelik model ve kuramlarını belirleyebilmeX
16
Sağlık strateji ve politikalarını yorumlayabilme.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Naile Bilgili)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.websitem.gazi.edu.tr/site/nbilgili)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (nbilgili@gazi.edu.tr)